Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Snap Inc. Hiện tượng Kháng cự với mức tăng 12%

Snap Stock

Snap Inc. (NYSE:SNAP) đã chứng kiến mức tăng đáng kể 12% trong phiên giao dịch gần nhất, đóng cửa ở mức 9,72 USD. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch mạnh mẽ, vượt quá số cổ phiếu trung bình được giao dịch. Đà tăng trưởng tích cực này trái ngược với mức giảm 5,2% của cổ phiếu trong 4 tuần qua.

Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu Snap có thể được quy cho các báo cáo nội bộ, bao gồm một bản ghi nhớ từ Evan Spiegel, người sáng lập và CEO của công ty, đã đề cập đến khả năng hoạt động tốt hơn dự kiến vào năm 2024. Trong bản ghi nhớ tháng 9, Spiegel đã thông báo khả năng đạt được hơn 475 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào năm 2024 và dự báo doanh thu quảng cáo tăng trưởng hơn 20% trong cùng năm. Bên cạnh đó, bản ghi nhớ đặt mục tiêu đạt được EBITDA điều chỉnh là 500 triệu USD vào năm 2023.

Trong báo cáo quý tới, Snap dự kiến báo lỗ 0,04 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy mức giảm đáng kể 150% theo năm. Doanh thu dự kiến đạt 1,11 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù dự báo tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu cung cấp cái nhìn về tiềm năng của một cổ phiếu, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng trong việc sửa đổi ước tính lợi nhuận chặt chẽ liên quan đến biến động giá cổ phiếu ngắn hạn. Đối với Snap, ước tính lợi nhuận hợp nhất cho quý sắp tới vẫn ổn định trong 30 ngày qua. Thông thường, giá cổ phiếu không duy trì xu hướng tăng trưởng nếu không có xu hướng tương ứng trong việc sửa đổi ước tính lợi nhuận. Việc theo dõi kỹ lưỡng hiệu suất của SNAP sẽ xác định liệu đà tăng giá gần đây có thể chuyển thành sức mạnh dài hạn hay không.

Snap có xếp hạng Mua và hoạt động trong ngành công nghiệp Phần mềm Internet của Mỹ. Trong cùng ngành này, Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) ghi nhận mức tăng 4,7% trong phiên giao dịch gần nhất, đóng cửa ở mức 18,58 USD. Tuy nhiên, FRSH đã giảm 11,3% trong tháng qua.

Đối với Freshworks Inc., ước tính lợi nhuận hợp nhất cho báo cáo sắp tới vẫn không thay đổi trong tháng qua ở mức 0,05 USD. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể, với mức tăng 600% so với con số của công ty một năm trước. Hiện tại Freshworks Inc. đang nắm giữ xếp hạng Mua.