Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Sự hào hứng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu Broadcom tiếp tục tăng lên, với khả năng tăng thêm

Broadcom-Stock

Công ty Broadcom (NASDAQ: AVGO), công ty bán dẫn và phần mềm nổi tiếng, đang thu hút các nhà đầu tư với lợi nhuận tiền mặt tự do đáng kể của mình.

Gần đây, cổ phiếu AVGO đã cho thấy xu hướng tăng mạnh, hiện đang giao dịch ở mức 885,23 USD, tăng đáng kể so với 829,08 USD vào ngày 22 tháng 9. Các nhà đầu tư đã nhận ra sự thấp giá của cổ phiếu sau báo cáo lợi nhuận gần đây vào ngày 31 tháng 8.

Biên lợi nhuận tiền mặt tự do đáng chú ý cho thấy mục tiêu giá cao hơn

Một điểm thu hút chú ý là biên lợi nhuận tiền mặt tự do (FCF) đáng kể được báo cáo bởi công ty cho quý tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Cụ thể, trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 8, công ty đã tạo ra 4,587 tỷ USD FCF từ doanh thu 8,876 tỷ USD. Điều này có nghĩa là hơn một nửa doanh số của nó được chuyển thành tiền mặt tự do, có thể được phân bổ cho cổ tức, mua lại cổ phiếu, mua lại và nhiều hơn nữa.

Những biên lợi nhuận FCF cao có thể được sử dụng để ước tính giá trị mục tiêu của cổ phiếu. Giả định biên lợi nhuận FCF là 50% và áp dụng ước tính doanh thu 38,74 tỷ USD của các nhà phân tích cho năm tài chính kết thúc vào tháng 10 năm 2024, FCF có thể đạt 19,37 tỷ USD cho năm đó. Sử dụng mức sinh lời FCF 5% (tương đương với 20 lần FCF), vốn hóa thị trường của Broadcom có thể đạt 387 tỷ USD, tăng 6,8% so với vốn hóa thị trường hiện tại là khoảng 362,7 tỷ USD. Hơn nữa, sử dụng mức sinh lời FCF 4% (25 lần FCF), vốn hóa thị trường có thể tăng lên 484 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng giá 33,5%. Nói chung, điều này cho thấy giá trị mục tiêu cao hơn khoảng 20% so với giá cổ phiếu hiện tại.

Điều này cho thấy giá mục tiêu là 1.062 USD mỗi cổ phiếu, tăng 20% so với giá hiện tại là 885,23 USD.

Tăng thu nhập thông qua bán khống các quyền chọn OTM

Trước đây, chúng tôi đã khuyến nghị bán khống các hợp đồng quyền chọn với giá hành động là 785 USD và 790 USD hết hạn vào ngày 13 tháng 10. Những kế hoạch này đã cho thấy lợi nhuận khi cổ phiếu đóng cửa ở 883,13 USD. Những nhà đầu tư tham gia vào chiến lược này đã nhận được 7,80 USD và 8,60 USD thu nhập từ quyền chọn với mức sinh lời lần lượt là 0,99% và 1,088%.

Hiện tại, các quyền chọn hết hạn gần cũng cung cấp phí hợp đồng hấp dẫn. Ví dụ, các quyền chọn với giá hành động là 835 USD và 840 USD hết hạn vào ngày 10 tháng 11 có phí lần lượt là 11,05 USD và 12,20 USD. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể kiếm thu nhập ngay lập tức 1,32% và 1,45% bằng cách chia phí cho giá hành động.

Nói cách khác, một nhà đầu tư có thể đặt 83.500 USD tiền mặt hoặc vay mượn với môi giới và “Bán mở” một hợp đồng quyền chọn ở mức giá hành động 835 USD, hết hạn vào ngày 10 tháng 11. Điều này sẽ ngay lập tức sinh lời 1.105 USD tiền mặt, tương đương 1,32% trên 83.500 USD đầu tư. Nếu lặp lại chiến lược hàng tháng trong một năm, nhà đầu tư có thể dự kiến lợi nhuận là 13.260 USD, tương đương 15,88% trên khoản đầu tư ban đầu 83,5 nghìn USD.

Đáng chú ý, giá hành động cao hơn thị trường 5,42%, cung cấp bảo vệ rủi ro cho nhà đầu tư bán khống quyền chọn.

Nói tóm lại, các nhà đầu tư có thể tạo ra thu nhập bằng cách bán khống các quyền chọn OTM trong khi chờ đợi giá cổ phiếu AVGO đạt được mục tiêu giá dựa trên dòng tiền mặt tự do đáng kể của nó.

Xin lưu ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro, và rất quan trọng phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.