Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Surf Air Mobility Công khai Nộp Đơn Đăng ký Mẫu S-1 Liên quan đến Việc Huy Động Vốn Trước Đây từ Gem Global Yield LLC SCS

airplane airport runway sunset tasmania Surf Air Mobility Publicly Files Form S-1 Registration Statement Related to Previously Announced Funding from Gem Global Yield LLC SCS

Surf Air Mobility Inc. (NYSE: SRFM) (“Surf Air Mobility” hoặc “Surf Air”), một nền tảng đi lại bằng không khí khu vực hướng tới kết nối các cộng đồng trên thế giới một cách bền vững, hôm nay đã công khai nộp đơn đăng ký S-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) đăng ký tối đa 25.0 triệu cổ phiếu để đáp ứng một số điều kiện liên quan đến thỏa thuận mua cổ phiếu mà nó đã ký với Gem Global Yield LLC SCS có trụ sở tại Luxembourg (“GGY”).

Theo thỏa thuận mua cổ phiếu, dựa trên các điều kiện và sau khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, Surf Air Mobility sẽ có quyền từ thời gian này đến thời gian khác theo sự lựa chọn của mình chỉ đạo GGY mua tối đa một số lượng cổ phiếu nhất định của chung khoản thông thường của Surf Air Mobility, lên tới mức giá mua tổng cộng tối đa là 400 triệu USD trong thời hạn nhất định.

Surf Air Mobility dự định sử dụng cổ phiếu đăng ký theo đơn đăng ký S-1 Form để yêu cầu tiến trình theo thỏa thuận mua cổ phiếu và đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại khác để đăng ký cổ phiếu trước đây đã phát hành cho GGY. Nếu không sử dụng hết cổ phiếu đăng ký tại thời điểm này, chúng sẽ tiếp tục có sẵn cho các tiến trình trong tương lai theo thỏa thuận mua cổ phiếu, trong phạm vi các tiến trình như vậy được yêu cầu bởi Surf Air Mobility. Surf Air Mobility dự định yêu cầu các tiến trình như vậy khi cần thiết và theo từng giai đoạn phù hợp với sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Các tuyên bố dự báo tương lai

Thông tin trong thông cáo báo chí này bao gồm “các tuyên bố dự báo tương lai” theo Điều 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi. Các tuyên bố dự báo tương lai bao gồm, trong số những thứ khác, các tuyên bố về: khả năng dự đoán trước nhu cầu của thị trường đi lại bằng không khí trong tương lai của Surf Air Mobility; xu hướng tương lai trong ngành hàng không nói chung; chiến lược tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng tương lai của Surf Air Mobility và khả năng tiếp cận tài chính của mình, mở rộng đội tàu bay.

Về Surf Air Mobility

Surf Air Mobility là một nền tảng đi lại bằng không khí khu vực có trụ sở tại Los Angeles, hướng tới mở rộng phân khúc đi lại bằng đường hàng không khu vực thông qua sức mạnh của quá trình điện hóa. Nhằm giảm đáng kể chi phí và tác động môi trường của việc đi lại bằng đường hàng không cũng như là nhà khai thác hãng hàng không nội địa lớn nhất tại Mỹ, Surf Air Mobility dự định phát triển công nghệ động cơ cùng với các đối tác thương mại nhằm điện hóa các đội tàu bay hiện hữu và đưa máy bay điện hóa lên thị trường quy mô lớn. Ban lãnh đạo có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hàng không, điện hóa và công nghệ tiêu dùng.