Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tạo ra một cổ tức 14% với các lựa chọn AMD

AMD Stock

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) đã là một lựa chọn phổ biến trong số các nhà giao dịch quyền chọn, với khối lượng quyền chọn hàng ngày đáng kể. Trong khi cổ phiếu AMD không trả cổ tức, quyền chọn có thể được sử dụng một cách sáng tạo để tạo ra thu nhập giống như cổ tức. Đây là cách bạn có thể tạo ra một cổ tức hàng năm 14,80% bằng cách sử dụng quyền chọn AMD.

Cổ tức cổ phiếu AMD?

Hãy tưởng tượng bạn có khoảng 10.000 USD mà bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu AMD. Thay vì chỉ mua cổ phiếu và hy vọng giá tăng, bạn có thể chọn một chiến lược bảo thủ hơn. Một cách tiếp cận là bán quyền chọn put có ngày đáo hạn vào ngày 20 tháng 9 năm 2024 và giá thực hiện 100 USD. Bạn sẽ để dành 10.000 USD tiền mặt làm tài sản đảm bảo trong trường hợp bạn được chuyển nhượng cổ phiếu thông qua việc bán khống put.

Tạo thu nhập

Việc bán quyền chọn put có giá thực hiện 100 USD có thể tạo ra khoảng 1.430 USD phí quyền chọn trong gần 12 tháng. Thu nhập này hiệu quả như một cổ tức trên khoản đầu tư 10.000 USD của bạn, cung cấp lợi nhuận hàng năm 14,80%.

Những đánh đổi

Giống như sở hữu cổ phiếu AMD, chiến lược này mang một số rủi ro. Nếu giá cổ phiếu AMD giảm đáng kể trong ngắn hạn, bạn có thể chịu thua lỗ. Nếu AMD giao dịch dưới 100 USD vào ngày đáo hạn, bạn sẽ có nghĩa vụ mua 100 cổ phiếu với giá thực hiện 100 USD, dẫn đến thua lỗ tiềm năng nếu cổ phiếu thấp hơn 85 USD.

Tuy nhiên, nếu AMD vẫn trên 100 USD vào ngày hết hạn của quyền chọn, bạn sẽ đạt được mức lợi nhuận hàng năm 14,80% khi quyền chọn put hết hạn vô giá trị.

Điều thiết yếu cần lưu ý là mặc dù các giao dịch put được bảo đảm bằng tiền mặt là chiến lược lạc quan, chúng chỉ mang lại lợi nhuận tiềm năng hạn chế, giới hạn ở phí nhận được. Ngoài ra, nếu cổ phiếu AMD tăng mạnh, bạn sẽ bỏ lỡ bất kỳ đà tăng nào vượt quá phí quyền chọn.

Quản lý rủi ro với spread

Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể chuyển đổi giao dịch thành một spread bằng cách mua quyền chọn put có giá thực hiện 60 USD. Điều này biến giao dịch ban đầu thành một bull put spread, giới hạn rủi ro của bạn ở mức 4.000 USD thay vì toàn bộ 10.000 USD. Cách tiếp cận này có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng trong khi vẫn tạo ra thu nhập.

Kết luận

Mặc dù các quyền chọn cung cấp các chiến lược linh hoạt để tăng lợi nhuận và tạo thu nhập, chúng cũng mang theo rủi ro. Chiến lược được mô tả nên được tiếp cận cẩn trọng và không phải là cách chắc chắn để tạo ra thu nhập giống như cổ tức. Luôn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Giao dịch quyền chọn có thể dẫn đến mất 100% khoản đầu tư của bạn, và bài viết này chỉ mang tính giáo dục, không phải là khuyến nghị giao dịch. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro và sự phức tạp của giao dịch quyền chọn trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược nào.