Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường dịch vụ nhà điều hành và cho thuê máy chủ trung tâm dữ liệu sẽ tăng 163,36 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027, tăng trưởng nhờ nhu cầu gia tăng về các cơ sở đồng vị trí trung tâm dữ liệu – Technavio

NEW YORK, 8 tháng 9 năm 2023 – Báo cáo “thị trường dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm dữ liệu” của Technavio dự báo sự tăng trưởng 163,36 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Với chứng nhận ISO 9001:2015, Technavio đã hợp tác với hơn 100 công ty Fortune 500 trong hơn 16 năm qua. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ sở cho thuê trung tâm dữ liệu là một yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Một công ty vận hành cơ sở cho thuê mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc xây dựng trung tâm dữ liệu riêng. Việc lập trình cho thuê giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) cho cơ sở hạ tầng và cải thiện kết nối cần thiết cho các dịch vụ hoạt động. Cho thuê trung tâm dữ liệu là cơ sở cho thuê máy chủ, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng. Ngoài ra, các cơ sở cho thuê được thiết kế với các máy chủ riêng có thể được thuê bởi các doanh nghiệp để lắp đặt cơ sở hạ tầng CNTT của họ. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo. Tìm hiểu sâu hơn về quy mô thị trường, tình hình thị trường hiện tại, cơ hội tăng trưởng trong tương lai, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chính, các xu hướng mới nhất và nhiều hơn nữa. Mua báo cáo đầy đủ tại đây

Thách thức của thị trường

Bản chất tốn kém vốn của thị trường tập trung là một thách thức đáng kể hạn chế tăng trưởng thị trường. Mô hình kinh doanh cho thuê dựa trên ngành bất động sản và do đó là một ngành kinh doanh tốn kém vốn. Nhiều tổ chức đang chuyển từ mô hình CAPEX cao sang mô hình OPEX cao để tránh các vấn đề sở hữu vốn. Để giảm chi phí bảo trì, bảo mật và quản lý trung tâm dữ liệu, nhiều người dùng cuối trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các dịch vụ cho thuê trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, điều này làm tăng gánh nặng cho các nhà bán hàng hoạt động trên thị trường. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ hạn chế tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Tìm hiểu thêm về các động lực chính bổ sung, xu hướng và thách thức có sẵn với Technavio. Đọc mẫu báo cáo PDF

Thị trường dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm dữ liệu đã được phân khúc theo Người dùng cuối (BFSI, Chăm sóc sức khỏe, Thương mại điện tử, Viễn thông và Khác), Loại (Bán buôn và Bán lẻ) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ).

Tốc độ tăng trưởng thị phần của phân khúc BFSI sẽ đáng kể trong giai đoạn dự báo. Dữ liệu ngân hàng và tài chính bao gồm thông tin tài khoản và tài chính khách hàng, dữ liệu chủ thẻ, giao dịch và dữ liệu cá nhân. Các tổ chức BFSI toàn cầu thường phải đối mặt với chi phí hoạt động cao liên quan đến quyền sở hữu trung tâm dữ liệu truyền thống, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát triển kinh doanh của họ. Tuy nhiên, với chi phí hoạt động cao (OPEX) ngày càng tăng, các công ty BFSI đang thuê không gian cho thuê từ các công ty hoặc thuê máy chủ từ các nhà cung cấp lưu trữ quản lý vật lý. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng phân khúc trong giai đoạn dự báo.

Bắc Mỹ ước tính sẽ đóng góp 45% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Trong khu vực này, đầu tư ngày càng tăng vào các hoạt động trung tâm dữ liệu siêu lớn dự kiến sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể trên thị trường cho thuê và quản lý trung tâm dữ liệu.

Xem báo cáo mẫu để hiểu rõ hơn về đóng góp của tất cả các phân khúc và cơ hội khu vực trong báo cáo.

Các công ty chủ chốt trên thị trường dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm dữ liệu:

BT Group Plc, Chunghwa Telecom Co. Ltd., Cogent Communications Holdings Inc., CoreSite Realty Corp., Cyfuture, CyrusOne LLC, Cyxtera Technologies Inc., Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Fidelity National Information Services Inc., Flexential Corp., Internap Holding LLC, KDDI Corp., Lumen Technologies Inc., Navisite LLC, NTT DATA Corp., phoenix NAP LLC, Rackspace Technology Inc., Sabey Corp., Verizon Communications Inc.

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường thuê ngoài phân tích dữ liệu ước tính sẽ tăng với tốc độ CAGR 32,59% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến tăng 23.111,4 triệu USD. Báo cáo thị trường thuê ngoài phân tích dữ liệu này phân tích sâu về phân khúc thị trường theo loại (dự đoán, mô tả và kê đơn), người dùng cuối (BFSI, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, CNTT và viễn thông, và khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi). Một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường thuê ngoài phân tích dữ liệu là tập trung vào giảm chi phí hoạt động.

Quy mô thị trường phòng ngừa mất dữ liệu (DLP) ước tính sẽ tăng với tốc độ CAGR 23,38% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến tăng 3.247,21 triệu USD. Báo cáo thị trường phòng ngừa mất dữ liệu này phân tích sâu về phân khúc thị trường theo triển khai (đám mây và tại chỗ), công nghệ (DLP dựa trên trung tâm dữ liệu/lưu trữ, DLP điểm cuối và DLP mạng) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi). Việc sử dụng đám mây ngày càng tăng cho lưu trữ dữ liệu là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.