Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Hệ thống Thông tin Phòng thính nghiệm Toàn cầu (LIS), 2023-2028: Cơ hội Hấp dẫn ở Các nước Đang phát triển và Nhu cầu Tăng lên đối với Y học Cá nhân hóa

DUBLIN, 11 tháng 9 năm 2023 — Báo cáo “Thị trường Hệ thống Thông tin Phòng thí nghiệm Toàn cầu (LIS) theo Sản phẩm (Độc lập, Tích hợp), Thành phần (Dịch vụ, Phần mềm), Chế độ Giao hàng (Tại chỗ, Dựa trên đám mây), Người dùng cuối (Phòng thí nghiệm Bệnh viện, Phòng thí nghiệm Độc lập, POL) và Khu vực – Dự báo đến năm 2028” đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Research_and_Markets_Logo

Thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng từ khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2023 lên 4 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR 10,8%

Thị trường có tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn nhờ sự phát triển của LIS tích hợp. Các giải pháp LIS tích hợp giúp dễ dàng quy trình phòng thí nghiệm, cung cấp chẩn đoán tiêu chuẩn hóa và chất lượng, cho phép triển khai giải pháp đơn giản hóa và giúp giảm chi phí liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống LIS mới và độc lập.

Ngoài ra, việc cung cấp chi phí bảo trì thấp hơn cho người dùng cuối sẽ giúp cải thiện tăng trưởng thị trường. Tuy nhiên, các thách thức lưu trữ dữ liệu được dự kiến sẽ hạn chế sự tăng trưởng của thị trường này ở một mức độ nhất định.

Phòng thí nghiệm Độc lập: Phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm, theo người dùng cuối

Dựa trên người dùng cuối, thị trường LIS được chia thành các phân khúc rộng là phòng thí nghiệm bệnh viện, phòng thí nghiệm độc lập, phòng thí nghiệm văn phòng bác sĩ (POL) và các người dùng cuối khác (ngân hàng máu, phòng khám bán lẻ, phòng thí nghiệm y tế công cộng và viện dưỡng lão). Phân khúc phòng thí nghiệm độc lập dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm trong thời gian dự báo.

Điều này là do nhu cầu ngày càng tăng đối với LIS trong số các phòng thí nghiệm độc lập để quản lý công việc, cải thiện quy trình lập hóa đơn và rút ngắn thời gian xuất xưởng. Các chính sách bồi hoàn thuận lợi cho chẩn đoán phòng thí nghiệm theo Đạo luật Bảo vệ Tiếp cận Medicare năm 2014 (PAMA) và sáng kiến Thanh toán gộp cũng thúc đẩy việc áp dụng LIS trong các phòng thí nghiệm độc lập.

Phân khúc dịch vụ dự kiến sẽ là thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm lớn nhất, theo thành phần, trong thời gian dự báo

Dựa trên các thành phần, thị trường được chia thành dịch vụ và phần mềm. Phân khúc dịch vụ chiếm phần lớn nhất trong thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm. Các dịch vụ LIS bao gồm tư vấn, triển khai và hỗ trợ CNTT liên tục, đào tạo và giáo dục, cũng như dịch vụ bảo trì.

Phần lớn của phân khúc dịch vụ có thể được quy cho bản chất không thể thiếu và yêu cầu lặp đi lặp lại của chúng, cũng như sự phụ thuộc nặng nề của người dùng cuối vào các nhà cung cấp dịch vụ để tư vấn, lưu trữ, triển khai giải pháp, đào tạo, bảo trì và nâng cấp thường xuyên.

Châu Âu chiếm phần lớn thứ hai trong thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm trong thời gian dự báo

Châu Âu chiếm phần thứ hai lớn nhất của thị trường hệ thống thông tin phòng thí nghiệm trong thời gian dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường LIS ở Châu Âu bao gồm sự gia tăng tần suất của các bệnh mãn tính, sự gia tăng dân số già và các sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy CNTT y tế.

Đức, Vương quốc Anh và Pháp là những nhân tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường LIS ở Châu Âu. Hiện tại, Châu Âu đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt nhân viên phòng thí nghiệm trong tất cả các ngành công nghiệp (do môi trường kinh tế khó khăn) và sự di cư ngày càng tăng của nhân viên phòng thí nghiệm sang các ngành hoặc quốc gia khác.

Yếu tố này buộc các phòng thí nghiệm trong khu vực phải chuyển sang tự động hóa. Điều này dẫn đến việc áp dụng ngày càng tăng các giải pháp LIS, vì chúng đóng vai trò là một thành phần không thể thiếu trong quá trình tự động hóa quy trình phòng thí nghiệm. Mặt khác, các yếu tố như lo ngại ngày càng tăng về an ninh dữ liệu và điều kiện kinh tế không chắc chắn dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường LIS ở Châu Âu.

Thuộc tính chính:

Báo cáo Thuộc tính

Chi tiết

Số trang

256

Thời gian dự báo

2023 – 2028

Giá trị thị trường ước tính (USD) năm 2023

2,4 tỷ USD

Giá trị thị trường dự báo (USD) đến năm 2028