Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường kính áp tròng châu Âu Báo cáo Thông tin 2023-2028: Sự gia tăng của các bệnh mắt mãn tính và dân số già hóa thúc đẩy tăng trưởng

DUBLIN, 8 tháng 9, 2023 – Thị trường kính áp tròng châu Âu – Báo cáo tập trung vào những hiểu biết 2023-2028 đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Ở châu Âu, thị trường kính áp tròng được định giá ở mức 2,23 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến đạt giá trị 3,03 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR 5,26%.

Báo cáo này cung cấp dữ liệu về quy mô và dự báo thị trường kính áp tròng châu Âu. Doanh thu từ bán kính áp tròng được bao gồm trong báo cáo.

Doanh thu từ các nhà cung cấp dịch vụ bị loại trừ khỏi phạm vi nghiên cứu. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện và hiện tại về thị trường kính áp tròng châu Âu, bao gồm quy mô thị trường, dự báo thị trường dự kiến, các phân khúc thị trường liên quan và xu hướng ngành.

Ở toàn cầu, vào năm 2022, châu Âu chiếm hơn 22,00% thị phần đáng kể, có thể được quy cho sự gia tăng dân số già, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng kính áp tròng, tỷ lệ mắc bệnh mắn mãn tính cao và việc áp dụng ngày càng tăng kính áp tròng.

Nghiên cứu xem xét một kịch bản chi tiết về thị trường kính áp tròng hiện tại và động lực thị trường của nó cho giai đoạn 2023-2028 ở châu Âu. Nó bao gồm một tổng quan chi tiết về một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, hạn chế và xu hướng thị trường. Báo cáo xem xét cả cung và cầu của thị trường. Nó lập hồ sơ và khảo sát các công ty hàng đầu và các nhà điều hành khác nổi bật hoạt động trên thị trường.

ĐIỂM NỔI BẬT CHÍNH

Theo loại ứng dụng, kính áp tròng chỉnh hình chiếm tỷ trọng cao nhất 59,21% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất 5,59% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng đối với kính áp tròng chỉnh hình là do gánh nặng bệnh tật gia tăng, tỷ lệ mắc các bệnh mắn mãn tính tăng và dân số già tăng.

Theo thiết kế, phân khúc kính áp tròng hình cầu chiếm tỷ trọng cao nhất 68,43% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất 4,61% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng đối với kính áp tròng hình cầu là do số lượng các bệnh mắn mãn tính, sở thích kính áp tròng tăng lên và sự gia tăng dân số già.

Theo loại sử dụng, phân khúc kính áp tròng dùng một lần chiếm tỷ trọng cao nhất 54,67% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất 5,87% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng đối với kính áp tròng dùng một lần là do tính tiện dụng và khả năng lây nhiễm giảm.

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP

Johnson & Johnson Vision Care
Alcon Inc
The Cooper Companies
HOYA Corp
Essilor International
Menicon Co.Ltd.
Carl Zeiss Meditec
SynergEyes
X-Cel Specialty Contacts
Medennium
STAAR Surgical Co.
SEED CO.,Ltd.
Bausch + Lomb
Contamac U.S., Inc

NỔI BẬT TRONG BÁO CÁO

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG

Động lực thị trường
Cạnh tranh của thị trường kính áp tròng
Nhà cung cấp chính
Các nhà cung cấp nổi bật khác

PHÂN KHÚC VÀ DỰ BÁO SẢN PHẨM

Ứng dụng

Chỉnh hình
Điều trị
Thẩm mỹ
Thiết kế
Hình cầu
Hình nón
Đa tiêu điểm

Loại sử dụng

Dùng một lần
Thay thế thường xuyên

Loại phân phối

Cửa hàng bán lẻ
Bệnh viện & Trung tâm chăm sóc mắt
Trực tuyến

Loại vật liệu

Hydrogel silicone
Hydrogel

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, vui lòng truy cập https://www.researchandmarkets.com/r/m0glkn

Về ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com là nguồn cung cấp thông tin nghiên cứu và thị trường quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu mới nhất về các thị trường và ngành quốc tế và khu vực, các ngành chính, các công ty hàng đầu, các sản phẩm mới và xu hướng mới nhất.

Liên hệ truyền thông:

Research and Markets
Laura Wood, Giám đốc cao cấp
press@researchandmarkets.com

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.researchandmarkets.com/r/m0glkn