Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Lốp Ô tô đạt 21,6 tỷ USD vào năm 2028 – Báo cáo độc quyền của MarketsandMarketsTM

CHICAGO, 4 tháng 9, 2023Thị trường lốp ô tô ước tính sẽ tăng từ 19,6 tỷ USD năm 2023 lên 21,6 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ CAGR 2,0% trong giai đoạn dự báo, theo một báo cáo mới của MarketsandMarketsTM. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng SUV và ô tô sang sẽ thúc đẩy thị trường lốp ô tô. Ngoài ra, thị trường thay thế chủ yếu được thúc đẩy bởi tuổi thọ trung bình ngày càng tăng của các phương tiện và số dặm trung bình mỗi năm được đi bởi các phương tiện chạy bằng động cơ nhẹ. Trong lĩnh vực thương mại, việc tái chế lốp giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động bằng cách tái chế lốp, vì chi phí lốp có thể là một phần đáng kể trong ngân sách hoạt động của họ; tái chế lốp là một thực tiễn phổ biến đối với các phương tiện thương mại và nặng có chi phí thay thế lốp cao. Việc tái chế lốp chủ yếu được tiến hành trên các phương tiện thương mại hạng nặng (HCV), chẳng hạn như xe tải và xe buýt, nơi tuổi thọ của lốp được kéo dài thêm 50% nhờ tái chế. Theo Hiệp hội Nhà sản xuất Cao su (RMA), lốp HCV có thể được tái chế lên đến ba lần tùy thuộc vào điều kiện vỏ và loại quy trình tái chế được sử dụng. Xét điều đó, việc tái chế lốp có thể là một cơ hội cho các nhà sản xuất lốp.

MarketsandMarkets Logo

Tải xuống PDF Brochure: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=40166492

Duyệt “Thị trường lốp ô tô”.
402 – Bảng
56 – Hình ảnh
339 – Trang

Phạm vi Thị trường lốp ô tô:

Bao gồm trong Báo cáo

Chi tiết

Quy mô Thị trường

21,6 tỷ USD vào năm 2028

Tốc độ Tăng trưởng

CAGR 2,0%

Thị trường Lớn nhất

Châu Á – Thái Bình Dương

Động lực Thị trường

Các nhân tố Thúc đẩy, Cản trở, Cơ hội và Thách thức

Thời gian Dự báo

2023-2028

Đơn vị Dự báo

Giá trị (tỷ USD)

Bao gồm trong Báo cáo

Dự báo Doanh thu, Cạnh tranh, Các yếu tố Tăng trưởng và Xu hướng

Phân khúc được Đề cập

Thị trường phụ tùng lốp ô tô, Theo Chiều rộng Phân đoạn và Loại Phương tiện, Thị trường phụ tùng lốp ô tô, Theo Tỷ lệ Kích thước và Loại Phương tiện, Thị trường phụ tùng lốp ô tô, Theo Kích thước Vành và Loại Phương tiện, Thị trường tái chế lốp ô tô, Theo Loại Phương tiện, Thị trường lốp gốc ô tô, Theo Loại Phương tiện và Kích thước Vành, Thị trường phụ tùng lốp ô tô, Theo Loại Mùa, Thị trường phụ tùng lốp ô tô, Theo Loại Phương tiện, và Thị trường lốp gốc ô tô, Theo Loại.

Khu vực Địa lý Được Đề cập

Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu và Phần còn lại của Thế giới.

Nội dung Nổi bật của Báo cáo

Thông tin tài chính / danh mục sản phẩm cập nhật của các nhà sản xuất

Cơ hội Chủ chốt của Thị trường

Tăng lốp thân thiện với môi trường do quy định nghiêm ngặt và tăng dầu sinh học để sản xuất

Các nhân tố Thúc đẩy Chủ chốt của Thị trường

Tăng tuổi thọ trung bình của phương tiện và số dặm trung bình mỗi năm được đi bởi các phương tiện chạy bằng động cơ nhẹ.

Phân khúc ô tô con đang thống trị thị trường thay thế lốp ô tô.

Ô tô con có tỷ lệ sở hữu cao hơn nhiều so với các loại phương tiện khác nh