Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Oilfield kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng 10,23 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027 | Việc ứng dụng ngày càng tăng trong giám sát và điều khiển từ xa sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường – Technavio

12 2 Digital Oilfield Market to grow by USD 10.23 billion from 2022 to 2027 | Increasing application in remote monitoring and control to boost market growth- Technavio

NEW YORK, 4 tháng 10 năm 2023 – Thị trường dầu khí kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng trưởng 10,23 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027, theo Technavio. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ đạt CAGR 5,99% trong giai đoạn dự báo. Việc giúp giám sát và kiểm soát từ xa đáng chú ý thúc đẩy thị trường dầu khí kỹ thuật số. Tuy nhiên, các yếu tố như chi phí triển khai cao có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Thị trường được chia thành các phân khúc ứng dụng (trên bờ và ngoài khơi), giải pháp (phần cứng, phần mềm và dịch vụ) và địa lý (Bắc Mỹ, Trung Đông và Châu Phi, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương và Nam Mỹ). Technavio cung cấp bản tóm tắt báo cáo toàn diện mô tả quy mô thị trường và dự báo cùng với phương pháp nghiên cứu. Bản mẫu báo cáo miễn phí có sẵn ở định dạng PDF


Technavio has announced its latest market research report titled Global Digital Oilfield Market 2023-2027

Phân tích phân khúc chính

  • Phân khúc trên bờ ước tính sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Các mỏ dầu kỹ thuật số sử dụng cảm biến và hệ thống dữ liệu giám sát trạng thái giếng dầu, công suất sản xuất, bảo trì cơ sở hạ tầng cũng như các yếu tố môi trường theo thời gian thực. Việc phân tích dữ liệu này được thực hiện tại trung tâm điều khiển trung tâm. Một trung tâm hoạt động tích hợp sử dụng công cụ kỹ thuật số để giám sát và quản lý một loạt các giếng và tài sản từ các vị trí tập trung thường được thiết lập bởi các kỹ thuật viên làm việc trong Dịch vụ Mỏ dầu Kỹ thuật số Trên bờ. Ngoài ra, việc tạo ra bản sao kỹ thuật số của các tài sản và quy trình trên đất cho phép giám sát, mô phỏng và thử nghiệm các kịch bản khác nhau theo thời gian thực để cải thiện hiệu suất và giải quyết các vấn đề. Do đó, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng phân khúc trong giai đoạn dự báo.

Để biết thêm chi tiết nổi bật và điểm chính về các phân khúc thị trường khác nhau và tác động của chúng trong những năm tới, Xem Báo cáo Mẫu Miễn phí.

Phân tích thị trường địa lý

  • Bắc Mỹ ước tính sẽ đóng góp 28% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Các quốc gia bán hàng chính trên thị trường Bắc Mỹ là Mỹ và Canada. Họ có nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể, khiến họ trở thành những nhà sản xuất lớn nhất trong khu vực này. Trong khu vực này, thương mại hóa khai thác thủy lực đã tạo cơ hội cho nhiều công ty năng lượng độc lập thâm nhập thị trường và tăng đáng kể hoạt động khoan. Ngoài ra, sau khi giá dầu thế giới phục hồi, Bắc Mỹ đã tiếp tục đầu tư vào thăm dò nước sâu và siêu sâu với trọng tâm đặc biệt vào Mỹ. Đây là một trong những người sử dụng lớn nhất thăm dò dầu khí ngoài khơi trong khu vực, chi nhiều hơn cho việc khoan ngoài khơi. Vì vậy, các yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong khu vực trong giai đoạn dự báo.

Nhận định của công ty

Thị trường dầu khí kỹ thuật số bị phân mảnh, và các công ty đang triển khai các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ để cạnh tranh trên thị trường. Báo cáo phân tích cạnh tranh trên thị trường và cung cấp thông tin về một số công ty trên thị trường, bao gồm ABB Ltd., Aviat Networks Inc., Cisco Systems Inc., Cognizant Technology Solutions Corp., Detechtion Technologies, Emerson Electric Co., General Electric Co., Halliburton Co., Hitachi Ltd., Honeywell International Inc., Infosys Ltd., Kongsberg Gruppen ASA, MicroSeismic Inc., Moxa Inc., Pason Systems Inc., Petrolink International Ltd., Rockwell Automation Inc., Schlumberger Ltd., Siemens AG và Weatherford International Plc

Xem Báo cáo Mẫu Miễn phí để tìm hiểu thêm về các chiến lược tăng trưởng được các công ty áp dụng và các sản phẩm của họ.

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường bộ phân phối ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 3,52% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 564,08 triệu USD.

Quy mô thị trường thiết bị giám sát đường ống dầu khí ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 4,46% giữa năm 2023 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 1.045,47 triệu USD.

Phạm vi thị trường Dầu khí Kỹ thuật số

Báo cáo Bao gồm