Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Thông minh sẵn sàng tăng trưởng chỉ số mũ, dự kiến đạt 402,48 tỷ USD vào năm 2030 | Infinium Global Research

Health01 Smart Healthcare Products Market Poised for Exponential Growth, Projected to Reach USD 402.48 Billion by 2030 | Infinium Global Research

PUNE, Ấn Độ, Ngày 13 tháng 10 năm 2023 — Infinium Global Research, một tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu, vừa công bố một báo cáo toàn diện về Thị trường Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Thông minh. Báo cáo này đi sâu phân tích từng phân khúc và phân khúc phụ trên phạm vi toàn cầu và khu vực. Nó cũng cung cấp những hiểu biết về ảnh hưởng của các yếu tố động lực, rào cản và chỉ số vi mô đối với thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh toàn cầu và khu vực, cả ngắn hạn và dài hạn.

Infinium_Global_Research_Logo

Để biết thêm chi tiết, vui lòng yêu cầu mẫu báo cáo tại: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/sample-request/1328

Xã hội ngày nay ngày càng quan tâm đến sức khỏe đã thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng các công cụ quản lý sức khỏe. Bệnh nhân và cá nhân ngày càng tìm kiếm cách để tự quản lý sức khỏe của mình, và sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh đang đáp ứng nhu cầu này bằng các công cụ theo dõi và quản lý sức khỏe tiên tiến. Bên cạnh đó, xu hướng già hóa dân số toàn cầu dẫn đến nhu cầu tăng cao về dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể quản lý hiệu quả bệnh mạn tính, theo dõi dấu hiệu sống và cho phép giám sát y tế từ xa. Xu hướng dân số này nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết kế phù hợp với nhóm tuổi cao.

Những điểm nổi bật:

  • Tăng trưởng ổn định: Năm 2022, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh toàn cầu đạt mức định giá là 140,42 tỷ USD. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến đạt mức định giá đáng kể 402,48 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đáng kinh ngạc là 12,25% trong giai đoạn dự báo từ năm 2023 đến năm 2030.
  • Nhu cầu tiêu dùng: Sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với công cụ quản lý sức khỏe là yếu tố động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Trong xã hội ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cá nhân tìm cách tự quản lý sức khỏe của mình, và sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh cung cấp công cụ theo dõi và quản lý sức khỏe.
  • Thách thức về quy định: Ngành y tế có quy định rất chặt chẽ, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và quy định để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và toàn vẹn dữ liệu. Việc tuân thủ quy trình quy định phức tạp này là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Mặc dù gặp phải những rào cản về quy định, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh vẫn có triển vọng tăng trưởng lớn do nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp đổi mới như vậy.
  • Thống lĩnh khu vực: Bắc Mỹ dự kiến sẽ dẫn đầu thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh, chủ yếu do Hoa Kỳ là trung tâm toàn cầu về đổi mới công nghệ. Khu vực này có hệ sinh thái sôi động của các công ty công nghệ, startup và tổ chức nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của công nghệ y tế. Bên cạnh đó, thị trường chăm sóc sức khỏe lớn của Bắc Mỹ cùng chi tiêu y tế cao, cộng với dân số lớn và già hóa nhanh tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp, bao gồm cả sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển nhanh, sát sau Bắc Mỹ, cho thấy triển vọng tích cực cho sự mở rộng thị trường.
  • Phân tích toàn diện: Báo cáo cung cấp phân tích chi tiết thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh dựa trên loại sản phẩm và ứng dụng. Các phân khúc bao gồm kim tiêm thông minh, tủ RFID thông minh, viên thuốc thông minh, hồ sơ điện tử và ứng dụng bao gồm theo dõi và điều trị, lưu trữ và trao đổi dữ liệu sức khỏe, quản lý kho hàng.
  • Các doanh nghiệp chủ chốt: Báo cáo trình bày các công ty nổi bật trong ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh bao gồm Olympus Corporation, BD, Terumo Corporation, Medtronic, Allscripts/Veradigm LLC, Epic Systems Corporation, eClinicalWorks, Oracle Cerner, STANLEY Healthcare (được mua lại bởi Securitas Healthcare) và những công ty khác.

Liên hệ để biết thêm chi tiết về báo giá tại: https://www.infiniumglobalresearch.com/market-reports/customization/1328

Mục lục

Chương 1. Lời nói đầu

1.1. Mô tả báo cáo

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.3. Cách tiếp cận nghiên cứu

Chương 2. Tóm tắt điểm chính

2.1. Những điểm nổi bật của thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh

2.2. Dự báo thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh

2.3. Những điểm nổi bật của thị trường theo khu vực

Chương 3. Tổng quan thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh toàn cầu

3.1. Giới thiệu

3.2. Động lực thị trường

3.2.1. Yếu tố thúc đẩy

3.2.2. Rào cản

3.2.3. Cơ hội

3.3. Phân tích lực lượng Porter

3.4. Phân tích ma trận tăng trưởng IGR

3.4.1. Phân tích ma trận tăng trưởng IGR theo loại sản phẩm

3.4.2. Phân tích ma trận tăng trưởng IGR theo ứng dụng

3.4.3. Phân tích ma trận tăng trưởng IGR theo khu vực

3.5. Phân tích chuỗi giá trị của thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh

Chương 4. Phân tích chỉ số vi mô của thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh toàn cầu