Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường sản phẩm đồng dự kiến tăng 59,34 tỷ USD từ 2022 đến 2027, Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd., Aurubis AG, Aviva Metals Inc. là một trong những công ty chủ chốt – Technavio

NEW YORK, Ngày 8 tháng 9 năm 2023 – Theo dự báo, quy mô thị trường sản phẩm đồng sẽ tăng 59,34 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra, đà tăng trưởng của thị trường sẽ tiến triển với CAGR 5,36% trong giai đoạn dự báo, theo Technavio. Sự phát triển của các ngành công nghiệp truyền thông và điện, điện tử là những yếu tố thúc đẩy chính thị trường sản phẩm đồng. Tuy nhiên, các yếu tố như sự biến động giá đồng có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Thị trường được chia thành các phân khúc Ứng dụng (Xây dựng và xây dựng, Sản phẩm điện và điện tử, Máy móc công nghiệp, Giao thông vận tải và các ứng dụng khác), Sản phẩm (Dây đồng, Ống và ống đồng, Màng mỏng đồng, Tấm đồng và các sản phẩm khác), và Địa lý (Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi). Chúng tôi cung cấp phân tích chi tiết về 20 công ty hoạt động trên thị trường sản phẩm đồng, bao gồm Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd., Aurubis AG, Aviva Metals Inc., Baroda Extrusion Ltd., Bhagyanagar India Ltd., Gupta Metal Industries, Hindustan Copper Ltd., Indian Copper, Indigo Metalloys Pvt. Ltd., KGHM Polska Miedz SA, KME Germany GmbH, Kobe Steel Ltd., Liljedahl Group AB, Madhav Copper Ltd., Mehta Tubes LTD., Mitsubishi Materials Corp., Nexans SA, RAJSHREE METALS, Rio Tinto Ltd. và Shanghai Metal Corp. Báo cáo cung cấp phân tích cập nhật về thị trường, và để biết chính xác sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng CAGR, Yêu cầu mẫu báo cáo.

Thị trường sản phẩm đồng 2023-2027: Phân tích công ty

Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd. – Công ty cung cấp các sản phẩm đồng dưới thương hiệu Hindalco.

Báo cáo này cung cấp danh sách đầy đủ các công ty chủ chốt, chiến lược của họ và các diễn biến mới nhất. Mua ngay để biết thông tin chi tiết về các công ty

Thị trường sản phẩm đồng 2023-2027: Phân khúc

Ứng dụng

Tốc độ tăng trưởng thị phần của phân khúc xây dựng và xây dựng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Các cấu trúc nhà ở và thương mại sử dụng các sản phẩm đồng như dây đồng cho hệ thống điện, nhờ độ bền cao, hiệu quả và hiệu suất của chúng. Ngoài ra, số lượng hoạt động điện khí hóa ngày càng tăng ở các đường hầm và cầu cũng làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm đồng. Hơn nữa, các yếu tố như số lượng sáng kiến của chính phủ gia tăng, số lượng dự án nhà ở tăng ở các nước và tập trung phát triển cơ sở hạ tầng công cộng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành xây dựng toàn cầu. Do đó, những yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc xây dựng và xây dựng của thị trường sản phẩm đồng trong giai đoạn dự báo.

Các phân khúc khác bao gồm sản phẩm (dây đồng, ống và ống đồng, màng mỏng đồng, tấm đồng và các sản phẩm khác)

Địa lýChâu Á – Thái Bình Dương sẽ đóng góp 69% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng thị trường khu vực có thể được quy cho các yếu tố như công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và sự phát triển của ngành điện, điện tử. Hơn nữa, khu vực này bao gồm nhà tiêu dùng và nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới. Các yếu tố như dân số gia tăng, đô thị hóa mở rộng và các sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước tạo nên nhu cầu về dây đồng trong các dự án xây dựng, điện, truyền tải điện và viễn thông. Vì vậy, những yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm đồng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn dự báo.

Các khu vực khác bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi.

Tìm hiểu về đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các biểu đồ thông tin và mô tả chi tiết. Xem mẫu báo cáo PDF

Thị trường sản phẩm đồng 2023-2027: Những điểm nổi bật chính

Quy mô thị trường lịch sử 2017-2021
CAGR của thị trường trong giai đoạn 2023-2027
Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm đồng trong 5 năm tới
Ước tính quy mô thị trường thanh cốt thép composite và đóng góp của nó cho thị trường mẹ
Dự báo về các xu hướng sắp tới và sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
Sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm đồng
Phân tích cạnh tranh trên thị trường và thông tin chi tiết về các công ty
Thông tin chi tiết đầy đủ về các yếu tố sẽ cản trở sự tăng trưởng của các công ty sản phẩm đồng

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường sunfat đồng ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 5,76% giữa năm 2023 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 369,15 triệu USD. Báo cáo thị trường sunfat đồng này phân tích sâu về phân khúc thị trường theo ứng dụng (nông nghiệp, hóa chất và các ứng dụng khác), loại (pentahydrate, khan và các loại khác) và địa lý (Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi). Sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp là yế