Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường tàn dư sắt vụn ô tô (ASR) đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2028 – Báo cáo độc quyền của MarketsandMarketsTM

CHICAGO, 18 tháng 9 năm 2023 – Báo cáo “Thị trường tàn dư xe hơi nghiền (ASR) theo Ứng dụng (Bãi chôn lấp, Phục hồi năng lượng, Tái chế), Thành phần, Công nghệ (Phân loại không khí, Sắp xếp quang học, Tách từ, Tách dòng xoáy, Sàng lọc) và Khu vực – Dự báo toàn cầu đến năm 2028“, dự kiến đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 6,6% từ 1,1 tỷ USD vào năm 2023.

MarketsandMarkets_Logo

Sự tăng trưởng của thị trường tàn dư xe hơi nghiền (ASR) chủ yếu được thúc đẩy bởi sự khan hiếm tài nguyên leo thang và nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu tái chế. Áp lực quy định từ chính phủ và các cơ quan môi trường, cùng với các đổi mới công nghệ liên tục trong công nghệ sau khi nghiền, cũng góp phần mở rộng thị trường.

Duyệt TOC chi tiết về “Thị trường tàn dư xe hơi nghiền (ASR)”

120 – Bảng
40 – Hình ảnh
200 – Trang

Tải xuống PDF Brochure: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=162123480

“Nhựa theo thành phần dự kiến sẽ là lớn nhất, về giá trị, trong giai đoạn dự báo.”

Các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là đóng gói, ô tô và hàng tiêu dùng, đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với nhựa tái chế khi các công ty tìm kiếm các vật liệu bền vững phù hợp với các mục tiêu môi trường. Chính phủ ở nhiều quốc gia đang thực hiện các quy định và cung cấp các khuyến khích để khuyến khích tái chế và sử dụng vật liệu tái chế. Những biện pháp quy định này có thể kích thích đầu tư vào công nghệ sau khi nghiền cho nhựa. Khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế vật liệu thay vì thải bỏ, đang được ủng hộ. Động lực này khuyến khích phát triển các công nghệ hiệu quả xử lý và tái chế nhựa thành các sản phẩm mới. Nhận thức của công chúng về ô nhiễm nhựa trong đại dương và hệ sinh thái đã dẫn đến lời kêu gọi về các giải pháp quản lý chất thải và tái chế hiệu quả hơn, thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ có khả năng xử lý nhựa sau khi nghiền với hiệu quả cao hơn.

Yêu cầu mẫu: https://www.marketsandmarkets.com/requestsampleNew.asp?id=162123480

Bắc Mỹ dự kiến sẽ là thị trường phát triển nhanh nhất cho công nghệ sau khi nghiền trong giai đoạn dự báo, về giá trị.”

Việc áp dụng công nghệ sau khi nghiền ở khu vực Bắc Mỹ được quy cho một số yếu tố thúc đẩy. Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa KỳCanada, đặc trưng bởi một ngành công nghiệp và sản xuất mạnh mẽ tạo ra khối lượng chất thải công nghiệp và tiêu dùng sau hết lớn, tạo ra nhu cầu về các giải pháp xử lý và tái chế hiệu quả như công nghệ sau khi nghiền. Khu vực này cũng điều hướng một cảnh quan pháp lý phức tạp được dệt bằng các quy định liên bang, tiểu bang và tỉnh quản lý quản lý chất thải và tái chế, thúc đẩy sự cần thiết phải có công nghệ tiên tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và tối ưu hóa quy trình tái chế. Hơn nữa, Bắc Mỹ thể hiện ý thức môi trường ngày càng tăng giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về tái chế và giảm thiểu chất thải và do đó củng cố thị trường tàn dư xe hơi nghiền (ASR). Ngoài ra, Bắc Mỹ có lịch sử đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ và áp dụng các công nghệ tái chế tiên tiến nhất và góp phần mở rộng thị trường công nghệ sau khi nghiền. Vốn tài nguyên phong phú của khu vực, bao gồm kim loại và nhựa có giá trị quan trọng đối với quá trình tái chế, là động lực cho đầu tư vào công nghệ tái chế. Quan trọng hơn, các ngành công nghiệp chính trong Bắc Mỹ, chẳng hạn như ô tô, sản xuất và đóng gói, thể hiện nhu cầu mạnh mẽ đối với vật liệu tái chế, phục vụ như một chất xúc tác cho sự phát triển của công nghệ xử lý hiệu quả vật liệu sau khi nghiền.

Các công ty chính trong thị trường này là Galloo (Bỉ), MBA Polymers Inc. (Mỹ), PLANIC (Nhật Bản), Sims Limited (Úc), Axion Ltd (Anh), SRW Metal Float GmbH (Đức), Machinex Industries Inc. (Canada), Wendt Corporation (Mỹ), Binder + Co. (Áo), CP Manufacturing Inc. (Mỹ), Tomra Systems ASA (Na Uy), BT-Wolfgang Binder GmbH (Áo), Agilyx (Mỹ), Steinert (Đức).

Khám phá Thị trường liền kề: Thị trường Thiết bị Máy móc và Công cụ Nghiên cứu& Tư vấn

Các báo cáo liên quan:

Thị trường Nhựa tái chếDự báo toàn cầu đến năm 2030

Về MarketsandMarketsTM

MarketsandMarketsTM đã được công nhận là một trong những công ty tư vấn quản lý tốt nhất nước Mỹ bởi Forbes, theo báo cáo gần đây của họ.

MarketsandMarketsTM là một lựa chọn đại dương xanh thay thế trong tư vấ