Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Tích hợp – Kế hoạch kết hợp cổ phiếu

Mining 35 Integrated Media Technology Limited Announcement - Share Consolidation

SYDNEYNEW YORK, Ngày 16 tháng 10 năm 2023 – Công ty Integrated Media Technology Limited (NASDAQ: IMTE) (“IMTE” hoặc “Công ty”), một công ty của Australia tham gia vào các ngành kinh doanh sản xuất và bán kính điện tử cho thị trường Mỹ, buôn bán sản phẩm Halal, sản xuất và bán dạng nano cho bộ lọc, và buôn bán sản phẩm cao cấp trên nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của mình, hôm nay thông báo sẽ thực hiện việc kết hợp cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cho 10 (việc “Kết hợp cổ phiếu”) của cổ phiếu thường (cổ phiếu “Thường”) có hiệu lực vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 lúc 23 giờ 59 phút theo giờ Đông. Cổ phiếu Thường của Công ty sẽ tiếp tục được giao dịch trên Sàn giao dịch vốn Nasdaq dưới mã “IMTE” và sẽ bắt đầu giao dịch theo tỷ lệ đã điều chỉnh khi thị trường mở cửa vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Mã số CUSIP mới cho cổ phiếu Thường sau khi Kết hợp cổ phiếu sẽ là Q49376124.

Việc Kết hợp cổ phiếu đã được cổ đông của Công ty thông qua tại cuộc họp đặc biệt của cổ đông vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Kết quả của việc Kết hợp cổ phiếu, mỗi 10 cổ phiếu Thường đang lưu hành sẽ tự động kết hợp thành 1 cổ phiếu Thường. Việc Kết hợp cổ phiếu sẽ tỷ lệ giảm số lượng cổ phiếu Thường đang lưu hành từ khoảng 21,4 triệu cổ phiếu xuống còn khoảng 2,1 triệu cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông sẽ vẫn không thay đổi ngoại trừ kết quả của cổ phiếu dư thừa.

Công ty sẽ không phát hành cổ phiếu dư thừa dưới dạng cổ phiếu Thường trong khuôn khổ việc Kết hợp cổ phiếu. Cổ đông sẽ nắm giữ cổ phiếu dư thừa sau khi Kết hợp cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống cổ phiếu Thường gần nhất.

Ngoài các yếu tố khác, mục đích của việc Kết hợp cổ phiếu nhằm đưa Công ty tuân thủ yêu cầu giá khởi điểm tối thiểu của Nasdaq để duy trì việc niêm yết cổ phiếu Thường và để giá khởi điểm thu hút được nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức hơn. Nasdaq yêu cầu, trong số các điều kiện khác, giá khởi điểm của cổ phiếu thường phải duy trì mức tối thiểu 1 USD mỗi cổ phiếu.

Về Công ty Integrated Media Technology Limited (“IMTE”)

IMTE là một công ty của Australia tham gia vào các ngành kinh doanh sản xuất và bán kính điện tử cho thị trường Mỹ, buôn bán sản phẩm Halal, sản xuất và bán dạng nano cho bộ lọc, và buôn bán sản phẩm cao cấp trên nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.imtechltd.com.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa các tuyên bố dự đoán tương lai theo Điều 27 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, bao gồm những tuyên bố liên quan đến kỳ vọng, ý định, chiến lược và niềm tin của IMTE liên quan đến các sự kiện hoặc kết quả tài chính trong tương lai. Các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các tuyên bố dự đoán tương lai do nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm những yếu tố được mô tả trong các báo cáo gần đây nhất của Công ty đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán. IMTE không có nghĩa vụ cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố dự đoán tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện tương lai hay bất cứ lý do nào khác, trừ khi luật pháp yêu cầu. Để biết mô tả đầy đủ hơn về các rủi ro có thể gây ra kết quả thực tế khác với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo mục “Thảo luận và phân tích của ban giám đốc về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh” và “Yếu tố rủi ro” trong báo cáo hàng năm và báo cáo quý của IMTE đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, những yếu tố này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác trong các báo cáo định kỳ của IMTE đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, có sẵn trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Mỹ tại www.sec.gov và tại http://www.imtechltd.com.

Liên hệ phòng Kinh doanh

Email: investors@imtechltd.com

Nguồn: Công ty Integrated Media Technology Limited