Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thông báo Kết quả Tài chính Quý 3 năm 2023 của Newmark Group sẽ được Công bố trước Thị trường Mở cửa vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023

62 Newmark Group's Third Quarter 2023 Financial Results Announcement to be Issued Prior to Market Open on Wednesday, November 1, 2023

Cuộc họp qua điện thoại được lên lịch vào cùng ngày lúc 10:00 sáng ET

NEW YORK, 3 tháng 10 năm 2023Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) (“Newmark” hoặc “Công ty”), một cố vấn bất động sản thương mại hàng đầu và nhà cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tổ chức lớn, các tập đoàn toàn cầu và các chủ sở hữu và người thuê khác, hôm nay đã công bố chi tiết về thông cáo báo chí kết quả tài chính quý 3 năm 2023 và cuộc họp qua điện thoại của mình. Cuộc gọi sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sáng ET vào thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023. Công ty dự định sẽ ban hành một thông cáo báo chí tư vấn về khả năng truy cập kết quả tài chính hợp nhất hàng quý của mình vào lúc 8:00 sáng ET vào thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023. Thông cáo báo chí tư vấn của Newmark sẽ thông báo cho công chúng rằng một bản tin báo chí kết quả tài chính đầy đủ văn bản sẽ có thể truy cập được tại các trang sau:


Newmark Group, Inc. (PRNewsfoto/Newmark Group, Inc.)

http://ir.nmrk.com (phiên bản PDF của toàn bộ bản tin báo chí, PDF của bản trình bày kết quả nhà đầu tư hàng quý, liên kết đến webcast và các bảng tính Excel bổ sung)

https://www.nmrk.com/media/search?type=Press%20Releases (chỉ PDF)

Newmark sẽ tổ chức một cuộc họp qua điện thoại vào thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023, lúc 10:00 sáng ET để thảo luận về kết quả của mình.

AI LÀ:

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK)

CÁI GÌ:

Cuộc họp qua điện thoại về kết quả tài chính quý 3 năm 2023

KHI NÀO:

Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023, lúc 10:00 sáng ET

Ở ĐÂU:

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1636699&tp_key=04667f24d5

Những người tham gia không thể truy cập webcast được khuyến khích mạnh mẽ để đăng ký trước cho cuộc họp qua điện thoại để có quyền truy cập ngay lập tức vào cuộc gọi và bỏ qua nhà điều hành trực tiếp. Đăng ký trước có thể được hoàn thành vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập Liên kết đăng ký trước trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Newmark, http://ir.nmrk.com, hoặc bằng cách điều hướng đến trang đăng ký tại liên kết bên dưới:

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1636699&tp_key=04667f24d5

Những người tham gia chưa đăng ký trước có thể tham gia cuộc gọi bằng cách sử dụng thông tin sau. Lưu ý rằng những người không đăng ký trước có thể gặp thời gian chờ đợi lâu hơn bình thường trước khi có thể tham gia cuộc gọi trực tiếp.

Chi tiết cuộc họp trực tiếp

Ngày – Giờ bắt đầu:

11/1/2023 lúc 10:00 sáng ET

Miễn phí gọi Mỹ / Canada:

888-394-8218

Gọi miễn phí Vương quốc Anh

0800-279-0425

Quốc tế gọi có phí:

+1 646-828-8193

Mã xác nhận:

8483009

Phát lại

Dự kiến có sẵn Từ – Đến:

11/1/2023 lúc 1:00 chiều ET – 11/1/2024 lúc 11:59 tối. ET