Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Truist báo cáo kết quả quý ba năm 2023

36 5 Truist reports third quarter 2023 results

CHARLOTTE, N.C., Oct. 19, 2023 — Công ty Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) đã công bố kết quả kinh doanh quý ba năm 2023 hôm nay. Nhà đầu tư có thể tham dự cuộc họp thảo luận kết quả kinh doanh quý ba năm 2023 trực tiếp lúc 8 giờ sáng giờ miền Đông hôm nay thông qua webcast hoặc gọi điện thoại theo các hướng dẫn sau:

  • Webcast: https://app.webinar.net/9nDQ8XL8L36
  • Gọi điện thoại: 1-877-883-0383, mã số 7699492

Báo cáo tài chính, bản trình bày cho nhà đầu tư, bao gồm phụ lục so sánh các tiết lộ không phải GAAP và Tóm tắt hiệu suất quý ba năm 2023 của Truist, trong đó có chi tiết các bảng tài chính, có sẵn trên trang web Đầu tư của Truist tại https://ir.truist.com/earnings. Bản ghi âm cuộc họp sẽ được lưu trữ trên trang web trong vòng 30 ngày.

Về Truist
Truist Financial Corporation là một công ty dịch vụ tài chính có mục đích cam kết thúc đẩy và xây dựng cuộc sống và cộng đồng tốt đẹp hơn. Truist có thị phần dẫn đầu ở nhiều thị trường tăng trưởng nhanh nhất nước Mỹ và cung cấp một loạt sản phẩm và dịch vụ thông qua ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và cho vay chuyên ngành. Trụ sở chính đặt tại Charlotte, Bắc Carolina, Truist là ngân hàng thương mại lớn thứ 10 tại Mỹ với tổng tài sản là 543 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ngân hàng Truist, Thành viên FDIC. Tìm hiểu thêm tại Truist.com.