Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tuya Smart và Amazon Web Services hợp tác thiết lập Phòng thí nghiệm An ninh IoT

Tuya Smart và Amazon Web Services hợp tác thiết lập Phòng thí nghiệm An ninh IoT

NEW YORK, 4 tháng 9 năm 2023Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), nhà cung cấp dịch vụ phát triển IoT toàn cầu, đã công bố tại hội nghị re:Inforce China rằng họ đã cùng thiết lập một “Phòng thí nghiệm An ninh hợp tác” với Amazon Web Services (AWS), đám mây toàn diện và được áp dụng rộng rãi nhất thế giới. Sáng kiến này nhằm củng cố an ninh, khả năng tuân thủ và đổi mới công nghệ trong ngành IoT, thiết lập các tiêu chuẩn an ninh và tuân thủ mới trong toàn ngành.

Sự hợp tác sẽ tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy công nghệ an ninh trong bốn lĩnh vực chính: tính toán riêng tư, PKI Matter (Cơ sở hạ tầng khóa công khai), DevSecOps và tuân thủ dữ liệu quốc tế.

Joy Liu, Giám đốc An ninh Thông tin của Tuya Smart cho biết: “Kể từ ngày đầu thành lập, Tuya đã coi an ninh và tuân thủ là trọng tâm chiến lược của chúng tôi và luôn kiên trì xây dựng và đầu tư lâu dài vào an ninh. Sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với AWS trong gần 10 năm qua đã dẫn đến sự tích hợp sâu sắc các sản phẩm an ninh đám mây của chúng tôi. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hợp tác với AWS và cùng nhau đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển an ninh của ngành IoT.”

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nền tảng Phát triển IoT của Tuya đã thu hút hơn 846.000 nhà phát triển đăng ký từ hơn 200 quốc gia và khu vực. Cam kết không lay chuyển của Tuya Smart trong việc thúc đẩy một nền tảng phát triển IoT mở và trung lập, và xây dựng các kịch bản ứng dụng liên kết phong phú và an toàn hơn, đã thúc đẩy nhiều năm tham gia tích cực vào an ninh IoT. Cam kết này được thể hiện rõ ràng bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ độc quyền. Tuya cũng duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn ngành, tích cực tham gia vào việc xây dựng các chuẩn mực quan trọng của ngành.

Đồng thời, Tuya cũng tích cực thúc đẩy việc phổ biến kiến thức và các tiêu chuẩn an ninh. Năm 2018, họ đã phát hành “Bản tóm tắt An ninh thông minh Tuya”. Ngoài ra, nhờ nhấn mạnh và thực hành an ninh thông tin, trong “Bản tóm tắt An ninh IoT Toàn cầu 2022” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Mạng (RCGCG) và Liên minh IoT An toàn (Liên minh Internet về Các thứ An toàn) cùng phát hành vào năm 2022, Tuya Smart đã được lựa chọn là một trong những doanh nghiệp có thực tiễn an ninh tốt nhất trong ngành.

Tuya chủ động khám phá an ninh và tuân thủ, làm tấm gương cho ngành. Chiến lược an ninh thông tin minh bạch và cởi mở của công ty nâng cao sự tham gia của các đối tác và chuyên gia, củng cố tập thể các tiêu chuẩn ngành. Khi thiết kế sản phẩm, Tuya phân tích các thông số kỹ thuật an ninh thành các hành động cụ thể, đảm bảo tích hợp các biện pháp bảo mật trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm và giải pháp. Các khái niệm như Cung cấp Zero Trust, giám sát liên tục, giảm thiểu lỗ hổng, nâng cấp qua mạng và các giải pháp bảo mật tập trung vào người dùng tập thể đóng góp vào việc nâng cao an ninh và độ tin cậy của sản phẩm.

Xét đến sự gia tăng của các kịch bản ứng dụng và số lượng thiết bị trong lĩnh vực IoT, các mối quan tâm về an ninh ngày càng phức tạp. Để đáp ứng, “Phòng thí nghiệm An ninh hợp tác”, một nỗ lực chung giữa Tuya Smart và AWS, tận dụng những điểm mạnh của cả hai bên để củng cố sự hợp tác và khám phá trong lĩnh vực IoT. Nỗ lực tập thể này tìm cách cung cấp các giải pháp trên toàn ngành. Hướng tới tương lai, Tuya sẵn sàng khám phá việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sinh ra vào các thực tiễn bảo mật IoT, cung cấp an ninh thông tin toàn diện cho khách hàng và người dùng cuối và thúc đẩy ngành IoT hướng tới tăng trưởng bền vững và an toàn.

NGUỒN Tuya Smart