Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

UnitedHealth Group có kế hoạch mở rộng bảo hiểm Medicare vào năm 2024

UNH-Stock

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) đã công bố ý định mở rộng phạm vi bảo hiểm, nhắm đến việc đạt được phạm vi bao phủ 96% tất cả khách hàng Medicare với Chương trình Medicare Advantage Cá nhân năm 2024 của mình. Mục tiêu của công ty là nâng cao các dịch vụ cung cấp, cung cấp các quyền lợi được cải thiện, tiết kiệm chi phí và quyền truy cập mạng lưới rộng rãi.

Động thái chiến lược này dự kiến sẽ có lợi cho UNH bằng cách tăng mức độ thành viên trong tương lai. Khi UNH bắt đầu phục vụ nhiều khách hàng Medicare hơn, doanh thu phí bảo hiểm dự kiến sẽ tăng lên. Một mức tăng 11% về doanh thu phí bảo hiểm cho năm 2023 được dự báo. UNH có kế hoạch nâng cao ứng dụng Ucard của mình bằng cách giới thiệu một sản phẩm quét di động mới, mở rộng mạng lưới bán lẻ và cung cấp cơ hội để khách hàng kiếm thưởng, giúp việc sử dụng Ucard của khách hàng Medicare thuận tiện hơn.

Công ty nhắm mục tiêu thêm 700.000 cá nhân vào kế hoạch Medicare Advantage của mình ở 110 quận mới và ghi danh thêm 2,7 triệu cá nhân vào các Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Mãn tính của mình. UNH sẽ cung cấp bảo hiểm nha khoa không khấu trừ và phí đồng thanh toán 0 đô la, điều mà Medicare ban đầu không bao gồm. Hơn nữa, UNH có kế hoạch cung cấp bảo hiểm thính giác và thị giác, bao gồm bảo hiểm cho 2.000 máy trợ thính, với mức đồng thanh toán từ 99 đến 1.249 đô la cho mỗi thiết bị. Những thay đổi này dự kiến sẽ dẫn đến tiết kiệm chi phí cho các thành viên so với giá bán lẻ trung bình.

Việc mở rộng và tăng mức độ thành viên là điều thiết yếu đối với UnitedHealth Group để cải thiện hiệu suất doanh thu. Việc công ty tập trung vào cải tiến sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới và các sáng kiến mở rộng định vị tốt cho tương lai. UnitedHealth Group dự kiến tổng doanh thu cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 357 tỷ đến 360 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng 10,6% so với con số báo cáo năm 2022.

Cổ phiếu của UnitedHealth Group đã tăng 4,3% trong 6 tháng qua, vượt trội hơn mức tăng trưởng 3,7% của ngành.