Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Vesta Công bố Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý 3 năm 2023 và Webcast

65 2 Vesta Announces Third Quarter 2023 Earnings Conference Call and Webcast

MEXICO CITY, 3 tháng 10 năm 2023 — Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (NYSE: VTMX, BMV: VESTA) (“Vesta”) đã công bố hôm nay rằng kết quả tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty sẽ được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Vesta sẽ tổ chức một cuộc họp điện thoại để thảo luận về kết quả của mình:

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 202311:00 sáng Giờ Đông(9:00 sáng Thành phố Mexico)

Vui lòng kết nối qua webcast hoặc bằng cách quay số:

Miễn phí Mỹ: +1 (888) 350-3870Quốc tế: +1 (646) 960-0308Quay số quốc tế: https://events.q4irportal.com/custom/access/2324/

Mã tham gia: 1849111Webcast: https://events.q4inc.com/attendee/220220872

Một bản ghi âm điện thoại sẽ có sẵn trong một tuần sau cuộc họp điện thoại và có thể truy cập hai giờ sau khi kết thúc cuộc gọi thông qua trang web IR của Vesta, cùng với thông cáo báo chí về thu nhập, bảng tài chính và bài thuyết trình của công ty. Cuộc gọi cũng có thể truy cập qua +1-800-770-2030, Mã tham gia: 1849111

Giới thiệu VestaVesta là chủ sở hữu bất động sản, nhà phát triển và quản lý tài sản của các tòa nhà công nghiệp và trung tâm phân phối ở Mexico. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Vesta sở hữu 204 bất động sản nằm trong các khu công nghiệp hiện đại ở 15 bang của Mexico với tổng GLA là 34,6 triệu feet vuông (3,26 triệu m2). Vesta có một số khách hàng tầm cỡ thế giới tham gia vào các ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, hàng không vũ trụ, công nghệ cao, dược phẩm, điện tử, thực phẩm và đồ uống, đóng gói. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.vesta.com.mx.

NGUỒN Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.