Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Walmart mở rộng và tăng cường quyền lợi chăm sóc sức khỏe trực tuyến cho người lao động Mỹ

Walmart (NYSE: WMT), nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 2 triệu nhân viên, đã công bố kế hoạch mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe trực tuyến trong kế hoạch bảo hiểm y tế của nhân viên tại 28 bang Hoa Kỳ. Sáng kiến này nhằm tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho lực lượng lao động rộng lớn của Walmart.

Walmart đã hợp tác với Included Health, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ảo, để mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nội trú trực tuyến của mình. Công ty đã cung cấp các dịch vụ này tại 21 bang, và việc mở rộng là một phần trong những nỗ lực liên tục của công ty nhằm tăng cường sự hiện diện trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Bắt đầu từ tuần này, việc mở rộng sẽ cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các lựa chọn chăm sóc ảo khác nhau, bao gồm các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tiêu hóa, vật lý trị liệu và một số xét nghiệm chẩn đoán có thể được thực hiện tại nhà, với các lựa chọn này sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.

Trong một bài đăng trên blog, Walmart lưu ý rằng trong thử nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe nội trú ảo, họ quan sát thấy chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể giảm 11% cho nhân viên và gia đình của họ. Công ty đã chủ động cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chi phí thấp cho lực lượng lao động của mình, và hầu hết các dịch vụ y tế trực tuyến được cung cấp như một phần của kế hoạch này không mất thêm chi phí.

Sự tập trung chiến lược của Walmart vào việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình thể hiện cam kết của công ty đối với sức khỏe và sự an lành của nhân viên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ và đón nhận các giải pháp sáng tạo để cung cấp dịch vụ chăm sóc thuận tiện và dễ tiếp cận trong một cảnh quan chăm sóc sức khỏe đang phát triển.