Ngày 29-10, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng giáo dục các trường đại học khối kinh tế.

10 trường đại học khối kinh tế ký thỏa thuận hợp tác

10 trường tham gia tọa đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác gồm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Căn cứ nhu cầu thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, học viên, giảng viên, 10 trường đại học cùng thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác liên quan đến hoạt động trao đổi sinh viên, học viên, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

Các khóa trao đổi sinh viên, học viên được thực hiện dưới dạng các khóa dài hạn (tương ứng khoảng 15 tuần), cho phép người học của các trường được đăng ký học tập, thực tập, nghiên cứu tại trường đối tác.

Với các khóa ngắn hạn (tương ứng từ 3 đến 8 tuần), các trường tổ chức khóa học trong thời gian hè, công bố chương trình, nội dung khóa học và cho phép người học của các trường được đăng ký học tập tối đa 12 tín chỉ. Ngoài thời gian lên lớp, người học có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Ngoài nội dung học tập chuyên môn, trường tiếp nhận tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, hoạt động cộng đồng…

Chương trình bắt đầu được mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM, các chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường (theo đăng ký tự nguyện của các trường).

Các khóa trao đổi sinh viên, học viên được thực hiện sau thỏa thuận này

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, các trường luân phiên chủ trì và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế dành cho giảng viên trẻ; luân phiên chủ trì và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế dành cho sinh viên khối trường kinh tế và kinh doanh.

Các trường cũng ký kết sẽ chia sẻ bài giảng điện tử, các khóa học trực tuyến dùng chung; chia sẻ dữ liệu thư viện điện tử dùng chung; chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác sinh viên, công tác hợp tác quốc tế…

Người học đăng ký các chương trình trao đổi sinh viên sẽ đóng học phí theo số tín chỉ được miễn, công nhận tại trường cử đi. Người học không phải đóng học phí cho trường tiếp nhận đào tạo.

Chi phí ăn ở, đi lại và tham gia các hoạt động (ngoài học phí) do người học tự chi trả. Các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Các trường tham gia có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho trường đăng cai tổ chức các chương trình để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm cộng đồng của người học.

Các trường đăng cai tổ chức khóa học chung có thể mời giảng viên đến từ các trường thành viên tham gia giảng dạy.

Về công nhận kết quả các khóa học cho sinh viên/học viên, kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận có trách nhiệm cấp bảng điểm, xác nhận hoàn thành chương trình.

Trường cử đi có trách nhiệm công nhận/miễn hoặc chuyển đổi kết quả học tập của các học phần đã học theo qui định (bao gồm học phần bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do tương ứng với chương trình đào tạo cử nhân hoặc thạc sĩ) của người học, hoặc tính điểm rèn luyện khi người học tham gia các hoạt động ngoại khóa tùy thuộc vào qui định của từng trường.

Bản thỏa thuận này này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 5 năm. Việc gia hạn hiệu lực tùy thuộc vào sự nhất trí của tất cả các trường tham gia.


Yến Anh