Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

5 Bước Cha Mẹ Nên Làm Để Giúp Trẻ Sử Dụng AI Một Cách An Toàn

Cũng như các thế hệ lớn tuổi đã phải đối mặt với internet và mạng xã hội, con cái chúng ta sẽ phải học cách tương tác với AI. Chúng ta không thể trốn tránh kỷ nguyên mới trong cuộc cách mạng công nghệ này; trẻ em ngay từ lúc mới sinh thường tiếp xúc với đồ chơi AI và chatbot như đồ chơi thông minh ROYBI Robot, gấu bông AI từ VTech, Moxie Robot, Siri và Alexa. Nhưng chúng ta không thể chỉ đợi chính phủ áp đặt quy định và bảo vệ chúng ta (mặc dù điều đó rất quan trọng cho tương lai bền vững của chúng ta). Chúng ta nên bắt đầu từ nhà của mình, đảm bảo con cái chúng ta được chuẩn bị tốt cho thành công trong một thế giới ngày càng bị định hình bởi các công cụ như ChatGPT và Midjourney.

Điều này đòi hỏi phải có những cuộc trò chuyện liên tục giữa cha mẹ và xung quanh lợi ích giáo dục của AI, những nguy hiểm tiềm ẩn khi phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ này, cách công nghệ ảnh hưởng đến chúng ta về mặt cảm xúc và hành vi, và cách con người đứng sau các thuật toán cũng ảnh hưởng đến thông tin mà AI cung cấp cho chúng ta. Phát triển khả năng phân biệt từ khi còn nhỏ thông qua các cuộc thảo luận xung quanh các cách sử dụng khác nhau của AI sẽ giúp con em chúng ta thiết lập các mẫu suy nghĩ phản biện lành mạnh. Chúng sẽ quen với việc lái não của mình để hòa nhập một cách lành mạnh với công nghệ mới, đó là một thói quen quản lý tâm trí cần thiết sẽ phục vụ chúng suốt cuộc đời.

Một cách tuyệt vời để làm điều này là tuân theo các nguyên tắc quản lý tâm trí được gọi là Chu trình Thần kinh, nền tảng của hơn 30 năm nghiên cứu và thực hành của tôi với tư cách là nhà khoa học thần kinh lâm sàng và nhà nghiên cứu sức khỏe tâm thần. Đó là một hệ thống đơn giản, năm bước kích hoạt kết nối não-cơ thể-tâm trí bằng cách giúp một người xây dựng kiến thức mới vào não để tăng sự chú ý, tập trung, thông minh và khả năng phục hồi. Đó cũng là một chiến lược có giá trị để cải tạo các mẫu suy nghĩ độc hại thành các thói quen quản lý tâm trí lành mạnh. Bản chất tuần tự của quá trình năm bước này biến đổi những suy nghĩ có hại thành những suy nghĩ lành mạnh, định hướng lại tính nhựa não của não bộ, và có thể giúp cả trẻ em và người lớn học hiệu quả thông tin mới.

Nhận thức

Quá trình Chu trình Thần kinh bắt đầu bằng việc nhận thức. Khuyến khích con bạn nhìn vào bên trong và cân nhắc cảm nhận về mặt tinh thần, thể chất và cảm xúc của chúng. Điều này giúp chúng trở nên cảnh giác hơn về cách những suy nghĩ hoặc khoảnh khắc nhất định tác động đến chúng. Khi một đứa trẻ tương tác với thiết bị AI như Siri, ví dụ, cha mẹ có thể đặt những câu hỏi đơn giản như “Siri khiến con cảm thấy thế nào?”, “Con có thích sử dụng Siri không?”, “Điều gì khiến con không thích ở Siri?”. Bước thu thập này giúp dạy trẻ tự điều chỉnh, điều cần thiết cho quá trình quản lý tâm trí. Chúng ta không thể kiểm soát hoặc thay đổi những gì mà chúng ta không nhận thức được.

Dành thời gian suy ngẫm

Bước tiếp theo trong quá trình Chu trình Thần kinh là suy ngẫm và suy nghĩ sâu sắc hơn về nhận thức bản thân đã thu thập được. Cha mẹ có thể thúc đẩy con vào cuộc thảo luận với các câu hỏi như “Tại sao con nghĩ Siri khiến con cảm thấy như vậy?”, “Con có nghĩ mình có thể làm được điều tương tự mà không cần Siri không?” và “Con nghĩ mình có thể làm gì khi một cái gì đó như Siri bắt đầu khiến con cảm thấy lo lắng?”. Điều này giúp trẻ em và cha mẹ bắt đầu nhìn thấy cách cảm xúc và suy nghĩ của chúng liên kết và có thể có những rễ sâu xa hơn.

Ghi lại suy nghĩ của bạn

Phần thứ ba của quá trình là ghi lại những suy ngẫm đó bằng cách viết hoặc vẽ. Điều này giúp mang lại sự rõ ràng và trật tự từ hỗn loạn trong não bộ và tăng hiểu biết. Cùng với con bạn, bạn có thể đặt cảm xúc và suy nghĩ về việc sử dụng công nghệ AI như Siri vào các hình bong bóng và hình dạng trên giấy, sử dụng mũi tên và màu sắc, hoặc đơn giản chỉ cần viết.

Nhận ra các mẫu

Tiếp theo, bạn sẽ muốn kiểm tra lại ba bước cuối bằng cách phân tích những gì đã được viết hoặc vẽ. Ở đây, bạn sẽ giúp con mình tìm kiếm các mẫu hoặc chủ đề chung trong các tương tác của chúng với AI. Ví dụ, khi kiểm tra những gì đã được viết với con bạn, chúng có thể nhận thấy rằng Siri khiến chúng cảm thấy “lười biếng” hoặc “mệt mỏi”. Bạn có thể sử dụng cơ hội này để thảo luận về cách công nghệ AI như Siri có thể hữu ích, nhưng cũng có lợi ích khi tự làm một việc gì đó, và chúng ta không nên phụ thuộc vào công nghệ để làm mọi thứ. Bạn có thể cho chúng thấy rằng việc làm một điều gì đó mà không cần dùng đến Siri cũng có thể vui như thường.

Tạo ra các bước hành động cụ thể

Bước cuối cùng là bước hành động, hoặc tiếp cận chủ động, giúp củng cố cách suy nghĩ mới mà bạn đã khám phá. Bạn và con có thể cùng nhau đưa ra một hoạt động hàng ngày để củng cố thói quen tâm trí mới này. Ví dụ, có lẽ bạn sẽ xây dựng một kế hoạch trong đó Siri chỉ được sử dụng ba lần mỗi ngày. Mỗi lần sử dụng Siri, bạn và con bạn phải thực hiện cùng một nhiệm vụ mà không cần Siri và so sánh kết quả.

Bằng cách giúp trẻ em nhận thức được AI ảnh hưởng đến chúng như thế nào, Chu trình Thần kinh khuyến khích trẻ xem xét các tác động về tinh thần và thể chất của công nghệ, cuối cùng hình thành một sự hiểu biết lành m