Ngày 9-3, BHXH TP HCM đã có văn bản gửi Trung tâm Báo chí thành phố cung cấp thông tin về tình hình nợ BHXH của các tổ chức, đơn vị.

Theo đó, tính đến ngày 31-1-2023, toàn thành phố có hơn 58.000 đơn vị nợ BHXH từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền nợ là hơn 4.500 tỉ đồng.

Trong đó nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là hơn 41.000 đơn vị với tổng số tiền nợ là gần 2.000 tỉ đồng. Nợ từ 3 tháng đến duới 6 tháng là hơn 6.700 đơn vị với tổng số tiền nợ là hơn 423 tỉ đồng. Nợ từ 6 tháng đến duới 12 tháng là hơn 3.500 đơn vị với tổng số tiền nợ là hơn 335 tỉ đồng. Nợ từ 12 tháng trở lên là hơn 6.600 đơn vị với tổng số tiền nợ là hơn 1.800 tỉ đồng.

Người lao động sẽ bị ảnh hưởng nếu đơn vị nợ BHXH; Ảnh: Huỳnh Như

BHXH thành phố cho biết khi doanh nghiệp nợ thì quyền lợi của người lao động sẽ bị thiệt thòi do ảnh hưởng đến việc xác nhận quá trình tham gia BHXH khi nguời lao động nghỉ việc; chỉ đuợc xác nhận đến thời điểm đơn vị nộp đủ tiền.

Bên cạnh đó, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ BHXH như hưu trí, ốm đau, thai sản…

Nêu huớng xử lý các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHTN, BHXH thành phố cho hay sẽ tổ chức kiểm tra đối chiếu thu đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; cũng như lập Biên bản làm việc yêu cầu đơn vị khắc phục nợ và thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động -bệnh nghề nghiệp cho nguời lao động.

Song song đó, sẽ công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên các phương tiện truyền thông, báo, đài…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động hoặc không ký biên bản làm việc; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo quy định, nhất là sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.


PHAN ANH