Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM về tình hình lao động, việc làm tại Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM).

Theo đó, qua theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy Công ty PouYuen Việt Nam đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dự kiến phải cắt giảm lao động với số lượng lớn.

Công nhân Công ty PouYuen giờ tan tầm – Ảnh: Hoàng Triều

Để hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định tình hình việc làm, đời sống người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với LĐLĐ thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và các cơ quan liên quan chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm của Công ty PouYuen Việt Nam. Qua đó, kịp thời có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách đối với những lao động bị cắt giảm theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị có sự chỉ đạo, đôn đốc các Trung tâm dịch vụ việc làm của TP HCM tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối cung – cầu lao động, giới thiệu việc làm đối với những người lao động bị mất việc làm để họ sớm tìm được việc làm mới phù hợp.

Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành hoạt động đối thoại, thương lượng để xác lập các điều kiện lao động phù hợp, giải quyết hài hòa lợi ích các bên; kịp thời hướng dẫn, xử lý các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự xã hội.

Dự kiến cắt giảm 3.000 lao động trong tháng 2

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, Công ty PouYuen Việt Nam sản xuất phụ liệu giày; vốn 100% Đài Loan (Trung Quốc); tổng số lao động hiện nay là 50.563 người.

Do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023 Công ty sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động (khi hợp đồng lao động hết hạn) với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 1-3 năm.

Ngoài ra, Công ty đã trao đổi với Công đoàn cơ sở dự kiến trong tháng 2-2023 sẽ cắt, giảm 3.000 lao động thuộc khu C và khu D (công nhân bị giảm lao động sẽ không làm việc nữa nhưng vẫn được công ty chi trả lương cho đến khi nhận chế độ).

Về chế độ chính sách cho công nhân lao động thuộc đối tượng giảm lao động, Công đoàn cơ sở đề nghị công ty chi trả cho toàn bộ thời gian công nhân lao động làm việc tại công ty, mỗi năm làm việc 1 tháng tiền lương. Ban Giám đốc Công ty PouYuen Việt Nam tại Việt Nam đã đồng ý với đề xuất của Công đoàn cơ sở.

Trước tình hình trên, UBND TP HCM đã chỉ đạo quận Bình Tân chủ động theo dõi, giám sát chặt tình hình sản xuất, lao động việc làm của người lao động, quan hệ lao động tại công ty này. Đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; có giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động bị cắt giảm gặp khó khăn.


PHAN ANH