Tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM chiều 30-5, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề cập đến việc dự kiến cho TP HCM được thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong dự thảo nghị quyết lần này sẽ phân cấp, phân quyền cho TP HCM một số nội dung, trong đó có Sở An toàn thực phẩm.

  • Đại biểu Lê Thanh Vân băn khoăn việc căn cứ vào đâu để lấy phiếu tín nhiệm?

Theo Bộ trưởng Trà, về cơ sở chính trị căn cứ vào Chỉ thị 17 năm 2022, Ban Bí thư giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo tổng kết Luật An toàn thực phẩm và nghiên cứu kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP HCM cũng cho phép phân cấp, phân quyền cho thành phố một số lĩnh vực, trong đó có tổ chức bộ máy. Về mặt pháp lý, các luật có liên quan như luật An toàn thực phẩm cũng đã có quy định.

Về mặt thực tiễn, Chính phủ đã cho thí điểm Ban quản lý an toàn thực phẩm từ năm 2017, với TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Bộ trưởng Nội vụ cho hay quá trình tổng kết đánh giá thì TP HCM thí điểm hiệu quả nhất. Như vậy, cơ sở lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã có đầy đủ, có thể thí điểm trong 5 năm, sau đó đánh giá hiệu quả hoạt động.

Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh về căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể để địa phương thành lập tổ chức hành chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh cho phù hợp. “Nếu Sở An toàn thực phẩm TP HCM hoạt động hiệu quả và hợp lý, khi cần thiết, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu nghiên cứu lập Sở An toàn thực phẩm ở các đô thị lớn” – Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ.

Cũng theo Bộ Trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dù lập thêm cơ quan đầu mối nhưng tổng số lượng cơ cấu tổ chức không thay đổi nhằm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư là chỉ có một đầu mối thống nhất quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cho rằng với dân số TP HCM có hơn 11 triệu người thì đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng và giúp quản lý tốt hơn. Hiện, TP HCM có Ban An toàn thực phẩm rồi nên việc thành lập sở này là hợp lý.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) cũng đồng tình với đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm của TP HCM, nhưng đề nghị cần đối chiếu với nghị quyết 18 của Trung ương xem có làm tăng biên chế, phình bộ máy không.

Trước đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết cho biết, đa số ý kiến cho rằng cần thuyết minh về sự cần thiết và hợp lý khi lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các sở; Nghị quyết 18 Trung ương 6 nêu việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế, trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị, do đó, nếu việc thành lập Sở An toàn thực phẩm làm tăng đầu mối thì phải có ý kiến của Bộ Chính trị.


B.H.Thanh – Minh Chiến