Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa cho biết trong những tháng đầu năm 2023 đã tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Tính đến ngày 17-2, đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Ngành thuế tăng cường quản lý, thu thuế với hoạt động thương mại điện tử

Với tổng số số thu lũy kế từ khi vận hành cổng (21-3-2022) đến nay đạt trên 3.700 tỉ đồng, trong đó số thu các tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.852 tỉ đồng. Trong các nhà cung cấp nước ngoài có đóng góp lớn, có sự xuất hiện của ông lớn như: Meta (Facebook) nộp 34,5 triệu Euro, Google nộp 28,8 triệu USD; Apple nộp 174 tỉ đồng…

Để việc cung cấp thông tin của sàn thương mại điện tử được thuận tiện, ngày 15-12-2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành cổng thông tin thương mại điện tử, tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử. Tính đến ngày 22-2, đã có 295 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế cho biết đến cuối tháng 2, toàn ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 (80.132 doanh nghiệp), bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỉ đồng bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỉ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.


Minh Chiến