Văn phòng UBND TP HCM vừa ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị định 09 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phân công người thực hiện phát ngôn của đơn vị và cung cấp danh sách gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, công khai.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị phải cử người phát ngôn và trả lời báo chí

Đồng thời, thường xuyên rà soát thông tin báo chí phản ánh để kịp thời trả lời hoặc phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí thành phố để cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  • Chủ tịch Phan Văn Mãi: Xử lý trách nhiệm thủ trưởng đơn vị không hợp tác với báo chí

Trước đó, tại phiên họp định kỳ của UBND TP HCM chiều 29-6, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết vẫn còn một số đơn vị báo chí khó tiếp cận khi có vấn đề cần thông tin, trao đổi; rất khó cử người phát ngôn để trao đổi những vấn đề mà báo chí quan tâm.

Bên cạnh đó, một số đơn vị phải đôn đốc rất nhiều lần mới cử người phát ngôn, đại diện cho đơn vị mình trả lời cho báo chí.

Ông Lâm Đình Thắng đề nghị các đơn vị quan tâm, cử người phát ngôn chính thức theo quy định của pháp luật. Còn khi có những vụ việc đột xuất thì cử người phát ngôn liền để giải quyết thông tin nhanh chóng.

Xử lý trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết nhân dịp 21-6, Thường trực UBND thành phố đã đi thăm các cơ quan báo chí.

Qua đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo chí TP HCM và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP HCM tham gia nhiều hơn nữa, phản ánh nhiều hơn những hoạt động của thành phố, nhất là các bất cập của các sở, ngành và địa phương. Do vậy, tới đây các sở, ngành và địa phương sẽ nhận được nhiều phản ánh của báo chí.

“Nếu sở, ngành và địa phương không hợp tác, cung cấp thông tin thì hàng tháng các cơ quan báo chí sẽ tổng hợp gửi về UBND TP HCM. Từ đây, UBND thành phố xem xét trách nhiệm. Nếu ngày đó, giờ đó, cơ quan báo chí liên hệ mà sở, ngành và địa phương không hợp tác hoặc có thông tin đề nghị mà không hợp tác sẽ xử lý trách nhiệm đồng chí giám đốc, chủ tịch”- Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định.


PHAN ANH