Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Theo nội dung thông báo, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các đơn vị có liên quan tiếp thu nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Sở GD-ĐT đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị ngành GD-ĐT TP cần rút ra bài học về sự thích ứng linh hoạt trước những tình huống phát sinh. Đồng thời, phát huy sự năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy-học và tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn để từ đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành và tổ chức các hoạt động hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong năm học mới, ngành GD-ĐT cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Chú trọng công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn hiệu quả, cần khắc phục các điểm còn hạn chế trong quá trình phòng chống dịch của năm học trước..

Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND TP, năm học 2022-2023, ngành GD-ĐT phải tập trung giải quyết những khó khăn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về nguồn thu, thu nhập giáo viên, tình trạng thiếu giáo viên và thiếu viên chức quản lý, nhất là việc thiếu người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, khẩn trương tham mưu và trình UBND thành phố “Chiến lược phát triển giáo dục TP HCM từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050″…


Đặng Trinh