Liên quan đến công tác giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2022, 2023, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động rà soát kế hoạch thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo và cam kết tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 phải đạt trên 95%. Đồng thời, chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân theo đúng kế hoạch.

Trong quý 1-2023, TP HCM chỉ mới giải ngân được 4% vốn đầu tư công; Ảnh: Hoàng Triều

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nghiêm túc thực hiện báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án được giao vốn bồi thường năm 2023 theo đúng yêu cầu về thời gian đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ trưởng Tổ công tác 2027.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phải sắp xếp thời gian trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp do Sở Tài nguyên và Môi trường triệu tập để rà soát tiến độ giải ngân cũng như giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định của địa phương.

Song song đó, các quận, huyện và TP Thủ Đức nghiêm túc thực hiện đây đủ các chỉ đạo của UBND thành phố và theo đúng Chỉ thị 13/2022 của về công tác giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao vai trò của tổ chức chính trị tại địa phương mình đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện trong công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường tại địa phương theo đúng tiến độ và quy định.

Trong quý 1-2023, TP HCM chỉ mới giải ngân được 4% vốn đầu tư công. Năm 2022, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở thành phố cũng không đạt chỉ tiêu đề ra, với hơn 71%.

Để công tác này hiệu quả trong năm 2023, Chủ tịch UBND TP HCM đã liên tục có những chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở ngành, địa phương, coi “giải ngân vốn đầu tư công” là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

  • Chủ tịch UBND TP HCM ra “tối hậu thư” về giải ngân đầu tư công

Đáng chú ý, cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 dưới 30% thì thủ trưởng không được xem xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; không xem xét giải quyết thu nhập tăng thêm đối với quý IV năm 2022. Ngoài ra, UBND thành phố xem xét, có văn bản phê bình Thủ trưởng đơn vị do tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 thấp.

Các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ 30% đến 50% thì thủ trưởng không được xem xét đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; chỉ xem xét giải quyết thu nhập tăng thêm đối với quý IV năm 2022 ở mức hoàn thành nhiệm vụ. UBND thành phố xem xét, có văn bản phê bình Thủ trưởng đơn vị do tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 thấp.


PHAN ANH