Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Chúng tôi chọn ra những Sáng chế tốt nhất năm 2023 như thế nào

Mỗi năm trong hơn hai thập kỷ qua, biên tập viên của TIME đã nổi bật những sản phẩm và ý tưởng mới nhất tác động lớn nhất trong Danh sách Sáng tạo Xuất sắc nhất của TIME. Để biên soạn danh sách năm nay, chúng tôi đã yêu cầu đề cử từ các biên tập viên và phóng viên của TIME trên khắp thế giới, và qua quá trình đăng ký trực tuyến, chú ý đặc biệt đến các lĩnh vực phát triển—như AI, năng lượng xanh, và bền vững. Chúng tôi sau đó đánh giá mỗi ứng cử viên dựa trên một số yếu tố chính, bao gồm sáng tạo, hiệu quả, tham vọng và tác động.

Kết quả là danh sách 200 sáng tạo đột phá (và 50 sáng tạo đặc biệt)—bao gồm siêu máy tính mạnh nhất thế giới, địa điểm giải trí cách mạng, và hình dạng mới—đang thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, chơi, và suy nghĩ về những gì có thể.

Đọc toàn bộ danh sách tại đây.