Liên quan sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận chỉ ra 13 sai phạm, trong đó trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, kế toán trưởng, phòng kế hoạch-tài chính… trong giai đoạn 2018-2019.

Sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai diễn ra nhiều năm

Theo kết luận thanh tra, việc Trường ĐH Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh, dẫn đến việc được cấp dư ngân sách tới gần 30 tỉ đồng (năm 2018 là hơn 18 tỉ và năm 2019 là hơn 11 tỉ đồng) là chưa đúng quy định.

Về hạch toán sổ sách thu, chi, trường kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỉ đồng năm 2018 dẫn tới việc giảm số thuế phải nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng.

Về quản lý phôi bằng, trường không có quy trình phiếu xuất kho, quản lý phôi bằng trên sổ tay giao nhận, không ban hành quy trình cấp phôi bằng, chứng chỉ là chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra trưởng phòng kế hoạch-tài chính giữ tiền mặt và không chỉ đạo nộp kịp thời vào kho bạc hoặc ngân hàng; sử dụng nguồn từ nguồn phí, lệ phí, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quỹ phúc lợi để chi trả tiền công, tiền bồi dưỡng không có trong chi tiêu nội bộ với số tiền gần 700 triệu đồng là không đúng quy định.

Đồng thời, trường lập các chứng từ chi quản lý cho các đối tượng không có trong hợp đồng với số tiền hơn 257 triệu đồng…

Từ kết luận sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Trường ĐH Đồng Nai rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót; khẩn trương báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 với cơ quan tài chính và báo cáo hoạt động thu, chi sự nghiệp năm 2019 của đơn vị theo quy định; thu hồi các khoản tiền chi sai theo kết luận.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra tỉnh rà soát xác định rõ đối tượng, nội dung để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Riêng vấn đề để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền hơn 37 tỉ đồng dẫn tới việc giảm số thuế phải nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai, tháng 4-2021, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng với ông Trần Minh Hùng, phó Bí thư Đảng uỷ-hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai.

2 tháng sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Minh Hùng bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý nhà trường, bỏ ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng…


Uyên Châu