Ngày 7-9, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã ban hành Quyết định số 651/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, có địa chỉ tại số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) với mức phạt 200 triệu đồng.

Mức xử phạt hành chính nêu trên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31-12-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156).

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest đã có hành vi vi phạm hành chính khi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 25-6-2021, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã chứng khoán: HAF) dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu tương ứng tỉ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAF nhưng không đăng ký chào mua công khai.

Quyết định của UBCKNN cũng nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156.

Đồng thời, buộc bán cổ phiếu để giảm tỉ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Trước đó vào ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết trước tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng đầu năm 2022 có nhiều biến động bất thường, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, yêu cầu UBCKNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dấu hiệu bất thường trên thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; khẩn trương chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để phối hợp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Diễn biến thị trường thời gian gần đây cho thấy những chỉ đạo của Bộ Tài chính bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết triệt để các vấn đề, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách, hạn chế tối đa lỗ hổng chính sách tạo cơ hội cho các hành vi vi phạm…


Minh Chiến