Ngày 3-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 20, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã công bố các quyết định về công tác về cán bộ

Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, sự đoàn kết đồng lòng ủng hộ của đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn có những chuyển biến quan trọng. Tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức, nhiều nội dung hoạt động mới được triển khai, các chỉ tiêu Đại hội X Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đề ra đều đạt và vượt. Các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động được tăng cường, tổ chức ngày càng thiết thực. Tổ chức công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng. Công tác phát triển đoàn viên được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Qua đó đã kết nạp mới được 16.855 đoàn viên và thành lập được 124 tổ chức công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra. Hiện toàn tỉnh có 15 Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, 6 công đoàn ngành địa phương, 1.731 công đoàn cơ sở; 77.447 đoàn viên công đoàn.

Các chỉ tiêu Đại hội X Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đề ra đều đạt và vượt

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. LĐLĐ tỉnh cũng thông qua kế hoạch phân bổ đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.


C. Nguyên