Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Dân số Mỹ sẽ bắt đầu giảm vào năm 2100, theo dự báo của Cục Điều tra Dân số Mỹ

Dân số Hoa Kỳ sẽ tăng lên khoảng 370 triệu vào năm 2080 trước khi đảo chiều và bắt đầu giảm trước khi thế kỷ kết thúc, theo dự báo mới của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Đến năm 2100, dân số Hoa Kỳ sẽ là khoảng 366 triệu người, trừ khi di cư quốc tế tiếp tục tăng hàng năm, trong trường hợp đó dân số có thể đạt tới 435 triệu người, theo dự báo của cục.

Trong trường hợp không thể xảy ra rằng di cư quốc tế hoàn toàn ngừng lại, dân số sẽ bắt đầu giảm vào năm sau, giảm xuống 226 triệu vào cuối thế kỷ.

Đây là lần đầu tiên Cục Điều tra Dân số Mỹ sử dụng giả định về sinh, tử và di cư quốc tế để dự báo xa đến năm 2100.

Trong kịch bản có khả năng xảy ra nhất của cục – nó đưa ra nhiều dự báo dựa trên các yếu tố biến động – số người từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt qua số người dưới 18 tuổi vào năm 2029. Đến cuối thế kỷ, 29,1% dân số sẽ thuộc nhóm tuổi cao hơn.

“Hoa Kỳ đã chứng kiến những thay đổi đáng chú ý trong các yếu tố cấu thành sự thay đổi dân số trong năm năm qua,” bà Sandra Johnson, nhà dân số học của Cục cho biết.

“Một số trong những yếu tố này, như tăng tử vong do đại dịch COVID-19 gây ra, dự kiến sẽ là tạm thời, trong khi những yếu tố khác, bao gồm sự suy giảm sinh sản kéo dài trong nhiều thập kỷ, có khả năng tiếp tục trong tương lai.”