Liên quan đến việc thu BHXH sai quy định với chủ hộ kinh doanh, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết việc thu sai BHXH với 4.240 chủ hộ kinh doanh từ năm 2003 đến 2021 là do phía địa phương hiểu chưa thấu đáo với nhóm đóng BHXH bắt buộc.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết BHXH đã phê bình nghiêm khắc các giám đốc BHXH thu sai đối với các hộ kinh doanh cá thể từ năm 2003. Việc phê bình là “cực chẳng đã”, do họ chưa hiểu hết, thu theo nguyện vọng của chủ hộ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Nói về hướng giải quyết, ông Mạnh cho biết trước mắt BHXH Việt Nam đã đề xuất Quốc hội cho phép giải quyết quyền lợi với chủ hộ kinh doanh đã đóng BHXH bắt buộc và cho phép họ được hưởng các quyền lợi như những người đã đóng BHXH bắt buộc khác. Việc này cũng xuất phát từ nguyện vọng tham gia hệ thống để có lương hưu của chủ hộ kinh doanh.

Đọc thêm

Về lâu dài, BHXH Việt Nam phối hợp với các bộ ngành thống nhất đưa vào dự thảo sửa đổi Luật BHXH, quy định mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh cá thể.

Thông tin thêm, ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), cho rằng bản chất các chủ hộ kinh doanh cá thể là người lao động và Luật BHXH không quy định chủ hộ không được tham gia. Bản thân chủ hộ kinh doanh cá thể cũng mong tham gia BHXH nên đây là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng.

Khi quy định không cấm, trong khi bản chất chủ hộ cũng là người lao động nên khi đã đóng BHXH rồi thì cần thiết bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ trên nguyên tắc đóng – hưởng.

Đề xuất giải quyết quyền lợi cho 4.240 trường hợp thu bảo hiểm sai đối tượng như những người đã đóng BHXH bắt buộc khác. Ảnh minh hoạ

Cũng theo ông Thọ, năm 2021 vấn đề này đã có tiền lệ khi thu BHXH với xã đội phó, phó công an xã, người làm việc hợp đồng lao động tại xã phường. Khi đó Chính phủ đã ra Nghị quyết 101 cho phép ghi nhận thời gian đóng đó là đóng BHXH bắt buộc.

Thời điểm đó có trên 10.000 người thuộc diện này, do đó bây giờ có thêm khoảng 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể cũng rất cần một nghị quyết của Chính phủ để xử lý theo hướng đảm bảo chế độ an sinh cho các chủ hộ kinh doanh cá thể.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết theo quy định của pháp luật về BHXH, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng từ tháng 1-2003 đến tháng 12-2021, cơ quan BHXH tại nhiều địa phương đã thu BHXH bắt buộc đối với những trường hợp này.

Theo BHXH Việt Nam, tại thời điểm tháng 9-2016 đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương đóng BHXH bắt buộc. Do việc thực hiện BHXH bắt buộc không đúng quy định nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đã đóng BHXH bắt buộc để hưởng chế độ BHXH. Đặc biệt có nhiều trường hợp đã đóng BHXH được gần 20 năm.


D.Thu