Theo đó, trong thời gian từ ngày 1-9 đến hết ngày 4-9-2022, Tổng Công ty Điện lực TP HCM đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm, các địa điểm quan trọng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ,…

Trong thời gian trên, lưới điện truyền tải 110kV, 220kV vận hành bình thường, không bị sự cố. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP HCM đã phối hợp với công ty điện lực khu vực đã tăng cường công tác trực vận hành, bảo đảm cung cấp điện.

CB-CNV EVNHCMC trực vận hành 24/24 để phục vụ cung cấp điện an toàn, liên tục

Trước đó, để chuẩn bị bảo đảm cấp điện phục vụ Lễ Quốc khánh, Tổng Công ty Điện lực TP HCM đã tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn tuyến dây. Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM đã lập phương án vận hành, giữ điện ưu tiên cho từng địa điểm quan trọng. Các công ty điện lực đã phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức, UBND các quận – huyện tiến hành tổng kiểm tra, rà soát lưới điện và lập phương án giữ điện ưu tiên cho từng địa điểm quan trọng, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng Lễ Quốc khánh.


P.An