Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

FREEGOLD GẶP 72,3 M ĐẠT 2,3 G/T AU TẠI GOLDEN SUMMIT

Khai thác 59 xe tải đổ đang lái trong mỏ mở khai thác đá, công nghiệp khai thác mỏ t20 b8Q3PB @f51c FREEGOLD GIAO CẮT 72,3 M ĐỘ DỐC 2,3 G/T AU TẠI GOLDEN SUMMIT

Những điểm nổi bật khác:

GS2309 – 28,9g/t Au trên 2,1m (431,9m434m) và 15,7 g/t Au trên 3,1 M ( 486,5m489,6m) trong 0,75 g/t Au trên 497,1m ( 62,5m559,6m)
GS2310 – 11,75 g/t Au trên 1,4 M tại (221,3m222,7m)
GS2311 – 25,7 g/t Au trên 1,0 M (476,7m477,7m)

VANCOUVER, BC, 31 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Freegold Ventures Limited (TSX: FVL) (“Freegold” hoặc “Công ty“), đang tiếp tục thành công tại Dự án Golden Summit khi hai máy khoan vẫn đang hoạt động. Tổng cộng đã hoàn thành 30 lỗ kể từ tháng 3. Các lỗ đã hoàn thành chủ yếu nằm ở khu vực tây bắc của Khu vực Dolphin, tập trung vào việc mở rộng khoáng sản về phía bắc và giảm tỷ lệ đào bỏ. Freegold đang thử nghiệm tiềm năng mở rộng hơn nữa về phía tây với một máy khoan hoạt động trên phần mở rộng phía tây. Hiện tại, một máy khoan cũng đang thử nghiệm Khu vực Yên ngựa nằm cách Khu vực Dolphin/Cleary 4 km về phía đông. Một số lỗ trinh sát sẽ được khoan để đánh giá các tĩnh mạch lịch sử cùng với địa hóa vàng trùng khớp của chúng để xác định tiềm năng của chúng trong việc chứa thêm tài nguyên.

SỐ LỖ
KHOAN

PHƯƠNG VỊ

ĐỘ NGHIÊNG

ĐỘ SÂU

TỪ
(M)

ĐẾN (M)

KHOẢNG CÁCH
(M)

AU G/T

GS2308

360

-70

543,7

344

359

15

1,64

GS2309

360

-70

703,8

62,5

559,6

497,1

0,75

bao gồm

314,9

559,6

244,7

1,13

bao gồm

431,9

559,6

127,7

1,7

bao gồm

431,9

505,1

73,2

2,3

bao gồm

431,9

434

2,1