Báo cáo tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết trong 5 tháng đầu năm, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã duy trì nề nếp, chất lượng các cuộc họp, định hướng và cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội cũng như các vấn đề tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của thành phố. Song song đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố thường xuyên lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của trung ương; lãnh đạo việc chuẩn bị nghị quyết mới thay Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (gọi tắt là Nghị quyết 54) để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: Nguyễn Phan

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ đạo, chủ trương của Chính phủ; chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Đồng thời tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm là đến cuối tháng 6 đạt 35%. TP HCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Trong đó, thành phố sẽ tập trung đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực chuyển đổi số cho chính quyền cơ sở.

  • Cơ chế vượt trội gắn với lợi ích người dân

  • Cơ chế mới để đột phá, phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương các cơ quan của TP HCM phối hợp với trung ương hoàn thiện nội dung nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 trình Quốc hội. Theo ông Nguyễn Văn Nên, thành phố đang trông chờ những quyết sách của trung ương. Hành động của thành phố hiện nay là tranh thủ mọi thời gian để khi nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ triển khai ngay. “TP HCM đang chuẩn bị kế hoạch triển khai nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống” – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Về một số vụ việc cụ thể, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu Ban Cán sự Đảng cùng các thành viên, UBND thành phố, cơ quan chính quyền rà soát các phần việc được giao, nếu chậm phải có lý do, giải trình và đưa ra phương hướng cho thời gian tới. Song song đó nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng thị trường. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu tập trung các giải pháp cụ thể để thúc đẩy ba trụ cột tăng trưởng kinh tế là tiêu dùng, đầu tư công và xuất khẩu.


Phan Anh