Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 5-3-2004, Tư lệnh Hải quân đã ban hành Quyết định số 1062 về việc triển khai thành lập khung Vùng Cảnh sát biển 3 (tiền thân của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ngày nay) thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 19-12-2009, theo Quyết định số 4842 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vùng Cảnh sát biển 3 đổi tên gọi thành Vùng Cảnh sát biển 2. Đến năm 2014 được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu các tàu của BTL Vùng Cảnh sát biển 2

Từ một khung, với 15 cán bộ, chiến sỹ; cơ sở vật chất thiếu thốn. Hiện nay tổ chức, biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng ngày càng hoàn thiện; có cơ sở khang trang, cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, với 4 địa điểm đóng quân và 15 đầu mối trực thuộc; lực lượng tàu, xuồng, phương tiện được trang bị nhiều chủng loại, tương đối hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường, trong và ngoài Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Biên đội tàu của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện nhiệm vụ trên biển

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. 19 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Tàu của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn ngư dân trên biển

Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, quyết tâm xây dựng BTL Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” gắn với xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao góp phần tô thắm thêm truyền thống “Mưu trí sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, hết lòng vì dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.


Nam Trung