BHXH Việt Nam cho biết năm học 2022-2023, mức đóng BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) không thay đổi. Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Cụ thể, mức đóng bằng: 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là 563.220 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Hướng dân học sinh cài đặt VssID trên điện thoại – Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái

Ngoài việc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT HSSV, để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022-2023, một số tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương, do đó số tiền thực đóng BHYT của mỗi HSSV tiếp tục được giảm.

Một điểm đáng lưu ý là HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóngBHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo BHXH Việt Nam, HSSV khi đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định thì được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng. Đối với trường hợp KCB BHYT đúng tuyến, HSSV được hưởng 100% chi phí KCB BHYT nếu tổng chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 223.500 đồng) và KCB tại tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

Trường hợp có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 8.940.000 đồng), HSSV được hưởng 80% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

Đối với trường hợp KCB BHYT không đúng tuyến, tại bệnh viện tuyến Trung ương bằng 40% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB ngoại trú, nội trú.

HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này khi đi KCB.

Theo BHXH Việt Nam, những năm qua, việc triển khai công tác BHYT HSSV đã có nhiều kết quả tích cực. Riêng trong năm học 2021-2022, cả nước có khoảng 18,8 triệu em tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 96% tổng số HSSV.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Giá trị thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học, hoặc ngày 1-11, hoặc 1-12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.


N.Dung