Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

InPlay Oil Corp. xác nhận cổ tức hàng tháng cho tháng 9 năm 2023

InPlay Oil Corp. xác nhận cổ tức hàng tháng cho tháng 9 năm 2023

CALGARY, AB, 25 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – InPlay Oil Corp. (TSX: IPO) (OTCQX: IPOOF) (“InPlay” hoặc “Công ty”) xin xác nhận rằng Hội đồng quản trị của mình đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng tháng 0,015 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông, có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, dành cho cổ đông ghi danh vào cuối ngày làm việc 15 tháng 9 năm 2023. Cổ tức tiền mặt hàng tháng dự kiến sẽ được chỉ định là “cổ tức đủ điều kiện” cho mục đích thuế thu nhập liên bang và tỉnh của Canada.

InPlay Oil Logo (CNW Group/InPlay Oil Corp.)

Giới thiệu về InPlay Oil Corp.

InPlay là một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí cấp thấp hoạt động tại Alberta, tập trung vào sản xuất dầu nhẹ. Công ty vận hành các tài sản có tuổi thọ dài, suy giảm thấp với tiềm năng khoan phát triển và tăng cường thu hồi dầu cũng như các vùng đất chưa phát triển với khả năng thăm dò. Cổ phiếu phổ thông của InPlay giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto dưới mã IPO và Sở giao dịch OTCQX dưới mã IPOOF.

NGUỒN InPlay Oil Corp.