Kết luận thanh tra

Cụ thể, về việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp, tính đến thời điểm cuối năm 2020, TTDVVL TP không đảm bảo các điều kiện về chương trình và giáo trình đào tạo nghề, nên không đủ điều kiện để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định.

Trong quá trình tổ chức đào tạo nghề, TTDVVL củng có nhiều thiếu sót như mua phôi chứng chỉ sơ cấp; địa điểm đào tạo; thời gian đào tạo; hồ sơ, sổ sách trong đào tạo; kiểm tra và cấp phát chứng chỉ theo quy định. 

Qua kiểm tra, có một số lớp dạy nghề, trung tâm chỉ tổ chức lớp học 1 buổi là không tổ chức giảng dạy đủ thời gian theo chương trình đào tạo; một số lớp dạy nghề có nhiều dấu hiệu thể hiện việc trung tâm không tổ chức giảng dạy trên thực tế hoặc tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp, hoặc lớp học có học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại BHXH TP,… là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, cần được chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP HCM để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Bảo Ngọc