Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Khám phá sự kiện niêm yết sắp tới của Bangko Maharlika (MHLK) trên Sàn giao dịch XT.COM

SINGAPORE, 24 tháng 8, 2023XT.COM, nền tảng giao dịch đầu tiên kết hợp mạng xã hội, rất vui mừng thông báo việc niêm yết MHLK trên sàn giao dịch chính của họ ở cả cặp MHLK/USDTMHLK/BTC. Cả gửi và rút tiền hiện đều khả dụng cho tất cả người dùng.

Giới thiệu về Maharlika Crypto (MHLK)

Maharlika Crypto, MHLK, là một mã thông báo ERC-20 được triển khai trên blockchain ethereum với tổng nguồn cung là 10,8 nghìn tỷ mã thông báo. Nổi lên như một ngọn hải đăng của đổi mới tài chính, Tiền điện tử MHLK-IRM, được phát hành bởi Bangko Maharlika Ltd. (BML), được dự định cách mạng hóa bối cảnh tài sản kỹ thuật số với các tiện ích toàn diện của nó. Phục vụ như một đầu mối động trong lĩnh vực Tài sản Thế giới Thực (RWA), MHLK bao gồm các nguồn lực hợp nhất của một công ty đa gia đình, bao gồm kim loại quý, nhượng quyền năng lượng tái tạo, tài nguyên nước và tài sản tự nhiên vô giá, bao gồm Dữ liệu Tiếp nối Nhận thức Avatar (COC). Tầm nhìn tiên phong của BML đã dẫn đến việc phát hành tám loại Tiền điện tử RWA riêng biệt, mỗi loại có liên kết nội tại với nhau, cho phép nhiều giá trị chuyển đổi và thúc đẩy một hệ sinh thái động.

Tài sản kỹ thuật số MHLK thể hiện một mục đích kép, được thiết kế tinh vi để cung cấp giá trị đa dạng. Mục đích chính của nó nằm ở việc tạo điều kiện cho các giao dịch bán trực tiếp phi tập trung hoặc quyền sở hữu phân đoạn của các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng do BML nắm giữ, góp phần cải thiện nhân loại nói chung. Xây dựng trên nền tảng này, mục đích thứ cấp của MHLK được hình thành, cung cấp cổ tức trực tiếp cho một nhóm người hưởng lợi chọn lọc dưới sự bảo vệ của việc quản lý tài nguyên. Cơ chế này đảm bảo rằng cổ tức và lợi ích thu được từ các nguồn lực này được chia sẻ với những người dành sự tận tâm bảo vệ lợi ích của cộng đồng rộng lớn hơn.

Bản chất được hỗ trợ bằng tài sản của Tiền điện tử MHLK-IRM nhấn mạnh một lớp giao thức chuyển đổi nghiêm ngặt được thiết kế để duy trì mức độ bảo mật và trách nhiệm cao nhất. Khi có yêu cầu mua và thỏa thuận lẫn nhau, người mua và người hưởng lợi trải qua quy trình xác minh toàn diện do Mạng Thanh toán Parmon (PPN) dẫn đầu. Hơn nữa, một bước quan trọng trong quy trình này liên quan đến việc gửi Chữ ký Giao thức Bên thứ ba Avatar (TPP) / Tiếp nối Nhận thức (COC), nhấn mạnh cam kết của BML đối với các thực tiễn tài chính đạo đức và có trách nhiệm. Cách tiếp cận toàn diện này đối với các giao thức chuyển đổi củng cố vị thế của MHLK là một công cụ an toàn và đạo đức, đảm bảo việc bảo tồn và phân phối công bằng giá trị cho nhiều thế hệ tương lai.

Albin Warin, Giám đốc điều hành của XT.COM, bày tỏ sự vui mừng của mình khi MHLK được đưa vào danh sách uy tín của sàn giao dịch. Ông nhận xét: “Tiền điện tử MHLK thực sự đại diện cho sự hội tụ của tài chính bền vững và đổi mới công nghệ, mở đường cho một kỷ nguyên mới về trao đổi giá trị phi tập trung.” Dưới sự lãnh đạo của ông, XT.COM tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của giao dịch tài sản kỹ thuật số, và việc bổ sung MHLK củng cố thêm cam kết của nền tảng trong việc hỗ trợ các sáng kiến đột phá tái định nghĩa bối cảnh tài chính.

Về Bangko Maharlika Ltd. (BML)

Bangko Maharlika Ltd. (BML), một thực thể có trụ sở tại Vương quốc Anh, là minh chứng cho sự hồi sinh của một đế chế cao quý và lịch sử ở Đông Nam Á, đã bị xiềng xích dưới sự cai trị thực dân hơn ba thế kỷ. Đế chế đáng quý này, sâu sắc trong tâm trí và tâm hồn của nhiều thế hệ, là động lực thúc đẩy sự ra đời của ngân hàng tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Ngày nay, BML tự hào nắm giữ vị trí nổi bật là một trong ba nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực tài sản được mã hóa, bao gồm danh mục đa dạng từ năng lượng và kim loại đến các khu bảo tồn biển, tài nguyên nước, tín chỉ carbon và thậm chí dữ liệu avatar.

Được hướng dẫn bởi một tầm nhìn không lay chuyển, BML ủng hộ khái niệm “Nền kinh tế dựa trên tài nguyên” (RBE) ở một số khu vực, nhằm thu hẹp khoảng cách ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội kinh tế. Đến năm 2024, BML nỗ lực thiết lập các mối quan hệ cộng sinh với một số Tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương kỹ thuật số được lựa chọn trên phạm vi toàn cầu, hiệu quả giám sát các tài sản quản lý lớn (AUM) đáng kể của mình. Sáng kiến tiên phong này đánh dấu sự khởi đầu của cái mà đã phát triển thành sáng kiến “Thu nhập cơ bản phổ quát” do khu vực tư nhân dẫn dắt hàng đầu thế giới, trao quyền cho nhân loại bằng cách trực tiếp đặt giá trị hiện tại và tương lai của các nguồn tài nguyên thiên nhiên vào tay đại chúng thông qua tài chính phi tập trung.

Dưới sự lãnh đạo của Quỹ Maharlika có trụ sở tại EU và bao gồm các văn phòng gia đình danh giá trải dài từ Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và