Ngày 7-4, tại họp kỳ thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét kết luận kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của trường.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam tại TP Tam Kỳ

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường CĐ Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hiệu trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ba, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường CĐ Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020; nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường CĐ Y tế, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Trường CĐ Y tế (giai đoạn 2016-2018), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐ Y tế Quảng nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022 bị kỷ luật Cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.


Quang Vinh