Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết chiều 1-9, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2,8 đến 4,1 độ richter và khả năng vẫn còn dư chấn tiếp theo.

Bản đồ chấn tâm động đất chiều ngày 1-9 – Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu

Theo đó, trận động đất có độ lớn cao nhất là 4,1 xảy ra vào lúc 13 giờ 39 phút 43 giây ngày 1-9 tại tọa độ 14.916 Vĩ Bắc-108.235 Kinh Đông, thuộc huyện Kon Plông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tiếp đó, khu vực này xảy ra 2 trận động đất: 1 trận có độ lớn 2,8 vào 14 giờ 3 phút 45 giây tại tọa độ 14.903 Vĩ Bắc-108.221 Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; 1 trận có độ lớn 3,9 vào 14 giờ 19 phút 44 giây tại tọa độ 14.900 Vĩ Bắc-108.230 Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-Ttg ngày 22-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, động đất có độ lớn trên 4,0 và dưới 4,9 được xếp vào loại động đất nhẹ, cấp độ rủ ro thiên tai cấp 1 là mức rủi ro thấp.

Cả 3 trận động đất trên đều không gây rủi ro thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, thời gian qua, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tục xảy ra các trận động đất. Trong đó, trận động đất lớn nhất được ghi nhận vào chiều 23-8 có cường độ 4,7 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Trận động đất này khiến một số địa phương lân cận như Gia Lai, Quảng Nam, Đà Năng cũng cảm nhận rõ rệt rung chấn.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu trước đó cho biết động đất xảy ra thường xuyên và có xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cụ thể, từ năm 1903 đến năm 2020 (117 năm), đã ghi nhận 33 trận động đất có độ lớn M = 2,5 – 3,9 richter. Tuy nhiên từ tháng 2-2021 động đất xuất hiện và có xu hướng gia tăng. Trong năm 2021 xảy ra 114 trận động đất; trong 8 tháng đầu năm 2022 xảy ra 146 trận động đất ở tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 15 đến 28-4-2022 đã xảy ra liên tiếp 41 trận động đất với M = 2,5 – 4,5, trong đó ngày 15-4 độ lớn 4,1 và ngày 18-4 độ lớn 4,5. Từ ngày 23 đến 24-8, đã xảy ra liên tiếp 12 trận động đất với M = 2,5 – 4,7, trong đó trận động đất lúc 14 giờ 08′ ngày 23-8 có độ lớn 4,7 là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở khu vực này và đã gây rung chấn trong khu vực huyện Kon Plông và các địa phương lân cận là Gia Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo nhận định sơ bộ của Viện Vật lý Địa cầu, cường độ động đất trong khu vực này tối đa có thể có độ lớn không quá 5,5 độ richter.


B.T.V