Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lienvietpostbank tài trợ hơn 700 tỉ đồng cho Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê-tông công nghệ cao Xuân Thiện Nam Định