“Chấp thuận việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết đến ngày 30-6-2023. Chấp thuận cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp để thi công hoàn thành các công việc còn lại” – Văn bản 13220 do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy ký nêu rõ.

Bộ GTVT cũng giao Ban Quản lý dự án giao thông 7 căn cứ tình hình thực tế, các điều khoản của hợp đồng để quyết định thời gian gia hạn; theo dõi chặt chẽ, đánh giá hằng tuần về tiến độ triển khai thi công của các nhà thầu theo kế hoạch.

Theo kế hoạch trước đó, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp 30-4 tới. Dù dự án còn thiếu gần 900.000 m³ đất đắp nền nhưng giấy phép khai thác 6 mỏ đất đắp cung cấp vật liệu cho dự án này hết hạn. Trong đó, khoảng 300.000 m³ đất đang cần bổ sung gấp để làm các đường dẫn cho 27 cầu vượt ngang trên toàn tuyến và các nút giao; còn lại là đắp nền cho các đường gom dân sinh với tổng chiều dài hơn 150 km.

Thi công tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Ngày 7-3, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31, trong đó đề cập việc giải quyết các khó khăn khi cấp phép khai thác các mỏ đất phục vụ tuyến cao tốc Bắc – Nam (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết). UBND tỉnh Bình Thuận được cho phép xem xét, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản cho 6 mỏ đất mà nhà thầu trước đó đã khai thác phục vụ dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết nhưng đã hết hạn, mà không cần làm thủ tục đầu tư và đánh giá tác động môi trường.

Hôm qua, 13-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã họp với các nhà thầu để tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép khai thác 6 mỏ đất, tạo cơ sở đến ngày 30-6 hoàn thành dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.


Châu Tỉnh