Ngày 16-5, công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam có thông báo mới xác nhận sẽ tiếp tục giải quyết khiếu nại của tất cả khách hàng tham gia sản phẩm “Tâm an đầu tư” thông qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có đơn gửi đến công ty trước và sau ngày 30-4-2023.

Khách hàng tìm đến trụ sở Manulife để khiếu nại

  • Manulife chấp thuận hoàn tiền nhưng yêu cầu khách hàng giữ im lặng!

  • Manulife hứa giải quyết dứt điểm vụ khách gửi tiết kiệm biến thành mua bảo hiểm

Manulife Việt Nam cho biết trong hai tuần vừa qua kể từ khi bắt đầu triển khai giải quyết khiếu nại của khách hàng, công ty đã thực hiện đối thoại với hàng trăm khách hàng đã mua sản phẩm “Tâm an đầu tư” thông qua SCB. Phần lớn kết quả của các cuộc thảo luận này đều tích cực và các khiếu nại đều đã được giải quyết thỏa đáng.

“Chúng tôi quyết định thời hạn ngày 30-4-2023 vì khách hàng SCB tham gia sản phẩm “Tâm an đầu tư” đã có nhiều thời gian và cơ hội để liên hệ với công ty. Hầu hết các khiếu nại mà chúng tôi ghi nhận đã được gửi đến vào tháng 10 và tháng 11-2022, ngay sau khi sự kiện khủng hoảng của ngân hàng SCB xảy ra” – Manulife lý giải vì sao trước đó chỉ giải quyết cho khách hàng có đơn trước 30-4.

Phía Manulife Việt Nam cho biết thêm sau ngày 30-4-2023, công ty đã ghi nhận thêm một số khiếu nại của khách hàng SCB liên quan đến sản phẩm “Tâm an đầu tư”. Đối với các khiếu nại này, công ty vẫn phải tuân thủ theo quy trình đánh giá chủ động và nghiêm ngặt mà công ty đã và đang áp dụng. Khách hàng sẽ được liên hệ để được thông báo ngay khi có kết quả đánh giá.

“Bất kỳ trường hợp nào mà công ty tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái trong quá trình tư vấn, công ty sẽ thực hiện biện pháp kỷ luật cứng rắn đối với các cá nhân có liên quan, bao gồm cả việc báo cáo tới các cơ quan chức năng” – thông báo của Manulife nêu rõ.


Tin-ảnh: Ng.Hải