Ngày 31-8, Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 huyện Định Quán đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu dầu khí Hoàng Hải Long chi nhánh Đồng Nai – Cửa hàng xăng dầu số 3 do kinh doanh trên 14.000 lít xăng RON 95-III có chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Kiểm tra và lấy mẫu tại cây xăng của công ty Hoàng Hải Long

Trước đó, vào ngày 8-6-2022, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Định Quán do ông Lê Thành Sơn (kiểm soát viên – Đội Quản lý thị trường số 6) làm Trưởng đoàn phối hợp với Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đồng Nai kiểm tra và lấy 3 mẫu Xăng RON 95-III tại cửa hàng xăng dầu số 3 (ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định Quán) của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu dầu khí Hoàng Hải Long để giám định chất lượng.

Đến cuối tháng 6, kết quả 3 mẫu Xăng RON 95-III, tổng số lượng lô hàng vi phạm là 14.705 lít xăng RON 95-III, có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN đối với xăng không chì RON 95 – mức 3, trị số octan (RON), có chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 464 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Định Quán đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Sau sự việc trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.


Nguyễn Tuấn