Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao nghiệp vụ trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ngày 19-5, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn “Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ” cho gần 150 cán bộ, hội viên, giảng viên, sinh viên làm công tác nghiên cứu khoa học.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thái Văn Tào, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long, cho biết hằng năm, liên hiệp đều có phối hợp cùng với Trường ĐH Cửu Long, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hội nghị triển khai những quy định pháp luật, các đề án, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành, trung ương và của tỉnh về các vấn đề liên quan hoạt động khoa học công nghệ hoặc tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo nhu cầu của cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, của giảng viên, hội viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ông Thái Văn Tào, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long, phát biểu khai mạc hội nghị

Năm nay, liên hiệp tiếp tục phối hợp với Trường ĐH Cửu Long và Sở Khoa học – Công nghệ Vĩnh Long tổ chức tập huấn “Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ” có sử dụng ngân sách nhà nước, cho cán bộ khoa học, giảng viên, sinh viên, hội viên đã đang và có ý định tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

TS. Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên chia sẻ các quy định về hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ cho cán bộ, hội viên, giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học; đồng thời trao đổi thảo luận về các vấn đề mà đại biểu chưa rõ và các hồ sơ thủ tục khác liên quan đến nhiệm vụ khoa học công nghệ.

  • Trường ĐH Cửu Long làm việc với trường ĐH của Nhật Bản

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, giúp cho giảng viên, sinh viên có điều kiện thực hiện đúng theo quy định của nhà nước về nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đồng thời, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nhà trường. 

Nhà trường mong rằng Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhiệm vụ khoa học, khởi nghiệp sáng tạo để giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nắm vững thủ tục, hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong nhà trường, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.


Tin – ảnh: NGUYỄN VĂN DÔ