Ngày 4-4, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa có quyết định thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của bà N.T.M. (32 tuổi, ngụ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Bà M. bị thu hồi thẻ vì đã sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 5 Tiếng Anh của bà M. được xác định là giả

Trước đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Trị nhận được hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của bà M., trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) cấp ngày 26-8-2022. Ngày 21-3, sở này đã cấp thẻ hướng dẫn viên cho bà M. để bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Trước khi cấp thẻ, sở này đã đề nghị Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) xác minh chứng chỉ ngoại ngữ của bà M. Đến ngày 28-3, trường xác nhận không tìm thấy thông tin chứng chỉ ngoại ngữ của bà M. lưu tại trường.

Ngoài việc thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của bà M., sở thông báo đến Vụ Lữ hành – Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho bà này.


Đ.Nghĩa